Verslag LOMD 2020


De voorbereidingen voor de landelijke dag (voor 25 juni 2020) waren al in volle gang toen eind maart duidelijk werd dat Corona weleens effect kon hebben op deze dag. Juni bleek een fysiek congres niet haalbaar en in september helaas ook niet. Vele alternatieven zijn langsgekomen en uit een peiling onder de leden van POM bleek in september dat een digitaal alternatief de voorkeur had.

Woensdag 18 november 2020 is het zover, we hoeven niet massaal af te reizen naar Den Bosch maar we kunnen rustig met een zelf gezette kop koffie onze laptop aanzetten en naar de landingspagina gaan. Digitaal staat er een mooi programma met een plenaire aftrap, daarna ruim 20 workshops verdeeld over twee rondes en als uitsmijter een heuse LOMD Pubquiz. Met ruim 500 deelnemers bijna een zelfde aantal bezoekers als vorig jaar.

Na een kort openingswoord van dagvoorzitter Marijke Roskam , heet POM voorzitter Bert ter Avest ons welkom op deze bijzondere digitale Corona-proof editie van de Landelijke Omgevingsmanagementdag met als thema Omgevingsmanagement in coronatijd.

mojoimagealt-8386-alt

Tijdens het plenaire gedeelte wisselen interviewvragen, panelgesprek en pitches van de Call-for-Pictures & Papers af. In het panelgesprek geeft docent en onderzoeker Smart Cities aan de Saxion Hogeschool Harrie Kiekebosch aan dat voor een goede participatie, het zoeken van de agenda van burger centraal moet staan, als je de agenda kan vinden krijg je betrokken burgers die zich verantwoordelijk voelen voor "hun omgeving”. Hiervoor moet je de vraagstelling aanpassen aan de doelgroep. Zijn coronatip is dat we ons niet moeten richten op hoe we het doen tijdens corona, maar vooral wat blijven we anders doen na de crisis. Zo is hij zelf fervent voorstander van het wandelend vergaderen.

Futuroloog Tessa Cramer laat ons het belang zien van vertragen juist in de deze crisis met grote veranderingen van de ene op de andere dag. Niet je snel willen aanpassen, maar tijd nemen om je bezig te houden met wat belangrijk is en een open blik houden. Omgevingsmanager Bert ter Avest benadrukt vooral het belang van oprechte interesse in elkaar. Echt verbonden blijven met de stakeholders, als er in het MS Teams-overleg geen ruimte is voor een sociaal gesprek dan belt hij achteraf nog even. Het is belangrijk een mix van middelen in te zetten, niet alleen digitaal maar ook bijvoorbeeld inloopavonden op afspraak of een telefoontje.  Door de verschillende invalshoeken van de panelleden ontstaan veel nieuwe inzichten die perspectief bieden voor de toekomst.

De deelnemers thuis kunnen via polls meedoen, vragen stellen en ideeën opperen waar aan tafel op gereageerd wordt. Zo ontstaat een dynamisch gesprek, waar je je ook achter je scherm onderdeel van voelt. Ook stemmen de deelnemers op de verschillende pitches van de call-for-papers & pictures. Allereerst wordt door Bert de juryprijs bekend gemaakt, de vakjury is het er over eens dat alle inzendingen dit jaar van een hoge kwaliteit zijn. De winnaar van de vakjuryprijs is Angelika de Hoog (TASK) met haar column “OM is een vak!”. De winnaars van de publieksprijs zijn Monica Melis en Els Geurts (Dura Vermeer) met hun artikel “Bestaat er in 2030 nog een verschil tussen omgevingsmanagement opdrachtnemer en opdrachtgever?”. Alle papers & pictures kan je hier teruglezen/-kijken.

Aansluitend zijn er twee rondes workshops waarin vaak digitale participatie centraal staat. Maar ook voldoende sessies waarin andere onderdelen van het omgevingsmanagement aan het licht komen zoals bijvoorbeeld de omgevingswet.

mojoimagealt-8387-alt

Als afsluiter geen netwerkborrel maar een door cabaretier Marcel Harteveld geleide pubquiz, die dat met zoveel enthousiasme deed dat de Corona (gelukkig het bier) door de studio vloog en het ook via het beeld de werkkamers in knalde. Na 17 vragen bleek Coen Pennings de meeste antwoorden in de snelste tijd goed te hebben en daarmee winnaar te zijn van de wisselbokaal, een sixpack Corona.

Mocht je het plenaire programma willen terugkijken, klik dan op het betreffende programma-onderdeel:

Door het gevarieerde programma, interessante workshops en vrolijke einde, kijken we terug op een geslaagde alternatieve LOMD online. Zonder de getoonde inzet en flexibiliteit van alle deelnemers, sponsors, workshoporganisatoren, congresbureau HOEZO! en last but not least de LOMD-Commissie was dit niet mogelijk geweest. Op naar de lustrumeditie, waar we elkaar hopelijk weer fysiek kunnen ontmoeten. 

Dank voor je deelname en betrokkenheid bij LOMD 2020! 

LOMD commissie

Jaap Dekker, Caroline Staines-Hendriks, Bert ter Avest (als POM voorzitter), Ingrid Iding, Jeannet Koomans, Eric Winkelaar en Marylène Reijntjes

POM bestuur
Conny Koremans, Bert ter Avest (voorzitter POM), Mirabel Loos, Jaap Dekker, Vincent Krocké, Loek van der Lof en Ada Haasnoot

De LOMD wordt georganiseerd door het Platform Omgevingsmanagement - POM - maar mogelijk gemaakt door de bijdrage van de vele partners die we nadrukkelijk willen bedanken voor hun ondersteuning.

Presentaties

Tijdens de LOMD 2020 hebben er twee keuzerondes plaatsgevonden met diverse workshops en verschillende onderwerpen. Wij willen alle sprekers en organisaties bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze succesvolle LOMD.

Hieronder kun je de ingestuurde presentaties terugvinden; klik op de titel voor de presentatie 

Winnaar Call for Papers & Pictures

De winnaar van de vakjuryprijs is  Angelika de Hoog  (TASK) met haar column “OM is een vak!”.

De winnaars van de publieksprijs zijn  Monica Melis  en  Els Geurts  (Dura Vermeer) met hun artikel “Bestaat er in 2030 nog een verschil tussen omgevingsmanagement opdrachtnemer en opdrachtgever?”.

Hier kun je alle papers & pictures teruglezen/-kijken.