Waardevolle weerstand
Is weerstand waardevol? Hoe kom je daar als omgevingsmanager achter? En heb je daar ruimte voor om dat te achterhalen? Weerstand kan in eerste instantie als negatief worden ervaren: ‘Zijn we weer tegen!’ Weerstand zo weten we inmiddels is echter ook een uiting van betrokkenheid. Betrokkenen vinden er iets van en nemen ook de moeite om dat te uiten. Dat is even slikken misschien, maar kan dus ook heel waardevol zijn. Waarom bieden ze weerstand? Welke belangen zijn voor betrokkenen in het geding en waarom voelen ze zich tekort gedaan? Ook belangrijk om te achterhalen of achterliggende motieven oprecht zijn. Of is het weerstand om de weerstand.

Voor omgevingsmanagers is het cruciaal om goed en respectvol om te gaan met weerstand, de ruimte te nemen om er naar te luisteren, de waarde ervan te ontdekken en te omarmen. Daar leer je van. Het brengt je dichter bij een oplossing of keuze met waarde voor anderen en jezelf.

Waardevolle weerstand is voor ons als omgevingsmanagers een belangrijk thema en staat daarom centraal op onze Landelijke Omgevingsmanagementdag 2022.