×
 

Genomineerde papers & pictures LOMD 2019

Uit zestien inzendingen heeft de jury zes genomineerden gekozen. Hieronder zijn de genomineerde papers en pictures weergegeven. Verder naar onder op deze pagina zijn alle inzendingen terug te vinden.  
Jullie als deelnemers kunnen tijdens de LOMD de winnaars bepalen. In het ochtendprogramma zullen de genomineerden hun pitches houden van elk één minuut. Daarna brengen jullie als deelnemers je stem uit.

Categorie Omgevingsmanagement (willekeurige volgorde)

Wunderline: van spoorverbinding naar versterking van de regio, Over het creëren van meerwaarde en consensus voor een grensoverschrijdend infraproject
Marloes Kramer-Hammenga (Antea Group), Jan Hendrik Galdiga (Meines Holla) en Eric van Vliet (WesselinkVanZijst)

Durgerdam, Hoe een hernieuwd participatieproces een best practice werd voor de Omgevingswet, Boze burgers en ambtelijke routines aan de Durgerdammerdijk
Linda van Oostrum (HHNK) en Tom den Boer (WesselinkvanZijst)

Categorie Woedende burger (willekeurige volgorde)

Hoe haal je de zes lonten uit het burgerkruidvat?
Victor Coenen, Sanne Vermeulen, Tine Reimer (Witteveen+Bos)

De boze burger schreeuwt om Plato!
Peter Schmeitz (ministerie EZK)

Categorie Pictures (willekeurige volgorde)

De Woedende burger
Jennie Tissingh, Tessa Felix en Laura de Groot (Windunie)

Omgevingsmanagement inzetten voor een klimaatbestendige leefomgeving
Wytse Dassen (Twynstra Gudde)

Jury
De jury bestaat uit:

 • ir. P.W.H.L. (Petra) van den Brand
 • drs. A.B. (Anne) Melchers
 • drs. M.J.A. (Marinette) Mul
 • prof.dr. E.J.M.M. (Jos) Arts
 • drs. J.A. (Bert) ter Avest
 • dr. F. (Frits) Verhees.

Criteria
De papers& pictures worden beoordeeld op de volgende gelijkwaardige criteria :

 1. Relevantie: behandelt de inzending (artikel,  column of pictures) een actueel of belangrijk onderwerp?
 2. Originaliteit: is de vraagstelling, aanpak van het probleem/oplossing vernieuwend?
 3. Opzet inzending: is onderbouwing en verantwoording goed?; Is het betoog duidelijk en prikkelend? Zijn de beelden aansprekend, duidelijk en krachtig?
 4. Importantie: levert de inzending een wezenlijke bijdrage aan het kennisdomein Omgevingsmanagement / het thema Woedende burger?
 5. Presentatie: is de inzending helder, bondig en in eenduidig Nederlands geschreven respectievelijk verbeeld?

Inzendingen Call for Papers & Pictures

I. Categorie Omgevingsmanagement

1. Hinder beperken met vraagbeïnvloeding: De Toolbox Slimme Mobiliteit  
Joris Kessels, Erna Schol (Rijkswaterstaat, WVL) en Bouke Wiersma (Ministerie IenW, DGMo)

2. Participatie met hindernissen
Janneke de Jong (Ministerie IenW, directie Participatie)

3. Hoog tijd voor vernieuwing van de Code Maatschappelijke Participatie
Theo Heida en Helma Born (Procap) in samenwerking met Ine Waterreus (alliantiemanager 2015 – 2017) en Hester Faber (omgevingsmanager Alliantie Markermeerdijken)

4. Wunderline: van spoorverbinding naar versterking van de regio, Over het creëren van meerwaarde en consensus voor een grensoverschrijdend infraproject
Marloes Kramer-Hammenga (Antea Group), Jan Hendrik Galdiga (Meines Holla) en Eric van Vliet (WesselinkVanZijst)

5. Aanpak omgevingsmanagement in vogelvlucht
Carolien van Balen-Peeters (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Directie Luchtvaart)

6. Durgerdam, Hoe een hernieuwd participatieproces een best practice werd voor de Omgevingswet, Boze burgers en ambtelijke routines aan de Durgerdammerdijk
Linda van Oostrum (HHNK) en Tom den Boer (WesselinkvanZijst)

7. Als je begint met een vraag
Lennert Goemans (Min EZK)

8. Participatie-Buurtzorg bij het actueel houden van visies en plannen onder de Omgevingswet
Dick Spel (Opus Ludens)

II.Categorie Woedende burger

1. Hoe haal je de zes lonten uit het burgerkruidvat?
Victor Coenen, Sanne Vermeulen, Tine Reimer (Witteveen+Bos)

2. De boze burger schreeuwt om Plato!
Peter Schmeitz (ministerie EZK)

3. De woedende burger
Franklin Zoete (Brent)

4. De ‘woedende inwoner’ bestaat niet, alleen in je hoofd
Anne Schipper (Pure Energie)

III.Categorie Pictures

1. De Woedende burger
Jennie Tissingh, Tessa Felix en Laura de Groot (Windunie)

2. De Woedende burger
Katarina van der Stad (Rainbow Management)

3. Het Porthos project
Bas Rovers (XKP Visual Engineers)

4. Omgevingsmanagement inzetten voor een klimaatbestendige leefomgeving
Wytse Dassen (Twynstra Gudde)

 

Inspireer je collega's met een Paper of een Picture!

Voor de Landelijk Dag Omgevingsmanagement 2019 op 27 juni aanstaande ben je van harte uitgenodigd een paper of picture in te leveren. Dat mag een artikel (max 10 pagina’s) zijn, een column (omvang 1 – 2 pagina´s) of een picture (infographics max A3-formaat of video van max 3 minuten).

Je paper mag je indienen voor de algemene categorie Omgevingsmanagement. Deze categorie is ruim en je kunt je vakgenoten inspireren met allerlei verschillende onderwerpen: van visie of concepten tot concrete instrumenten en ervaringen; als het dus maar wel over omgevings-management gaat. Reflecties en aanvullingen op de white paper OM 3.0 (zie hier ) passen bijvoorbeeld prima in deze algemene categorie.

Daarnaast mag je ook voor de bijzondere categorie kiezen. Dat is deze keer de ‘woedende burger’. Afgelopen jaren hebben boze burgers hun ongenoegen op allerlei verschillende manieren geuit. Voor deze categorie kunnen jullie ingaan op de volgende vragen. Welke ervaringen hebben jullie als omgevingsmanagers met boze burgers? Hoe kunnen wij als omgevingsmanagers het beste omgaan met boze burgers? Hoe kunnen we tijdig de oorzaken daarvan onderkennen en wat kunnen we dan het beste doen? Kunnen we ook positieve kanten onderscheiden aan hun boosheid? En wat kunnen we nog doen als de boosheid omslaat in onredelijk of zelfs grensoverschrijdend gedrag? Tot aan wat kunnen we als omgevingsmanagers doen als de boosheid is geluwd?

Voor het eerst bieden we jullie de mogelijkheid om de kracht van beelden in te zetten: call for pictures als derde categorie . We zien uit naar jullie inzichtelijke infographics of sprankelende video’s.

De inzenders met de beste papers en pictures geven vervolgens op de Landelijk Dag Omgevings-management 2019 een vlammende pitch. De deelnemers aan de Landelijke Dag kiezen als publieksjury de winnaars voor de categorie algemeen en bijzonder.

Papers & pictures worden beoordeeld op de volgende gelijkwaardige criteria :

 1. Relevantie: behandelt je inzending een actueel of belangrijk onderwerp?

 2. Originaliteit: is de vraagstelling, aanpak van het probleem of methodologie vernieuwend?

 3. Opzet: zit de opbouw, onderbouwing en verantwoording van je artikel goed in elkaar?; voor column is het betoog duidelijk en prikkelend?; voor pictures zijn de beelden aansprekend, duidelijk en krachtig?

 4. Importantie: levert je inzending een wezenlijke bijdrage aan het vak en kennisdomein Omgevingsmanagement?

 5. Presentatie: is je inzending helder, bondig en in eenduidig Nederlands gepresenteerd?

De ingezonden papers & pictures worden als voorbereiding op de dag vooraf verspreid via de POM website . Plus voor 2019 bundelen we alle inzendingen tot een heus POM boekje van (klik hier voor het boekje met de beste papers 2017 & 2018).

Een jury kiest uit alle inzendingen de beste twee per categorie. De makers daarvan worden gevraagd aan het begin van de Landelijke Dag een korte pitch te houden. Vorig jaar was dat één van de hoogtepunten. De deelnemers aan de Landelijke dag worden vervolgens uitgenodigd om hun stem per categorie uit te brengen. Met dit oordeel bepaalt dan vervolgens de jury de winnaars , die aan het einde van de dag bekend worden gemaakt. De winnaars krijgen bovendien het aanbod om hun paper in een POM activiteit met collega’s verder te delen en uit te werken.

Verras je vakgenoten en lever voor uiterlijk 7 juni 2019 je paper of picture in via info@platformomgevingsmanagement.nl !