Presentaties

Tijdens de LOMD 2019 hebben er drie keuzerondes plaatsgevonden met diverse workshops en verschillende onderwerpen.
Wij willen alle organisaties bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze succesvolle LOMD.

Hieronder kun je de ingestuurde presentaties terugvinden:

Workshopronde 1
1.14 De een is de ander niet: verschillende burgertypen effectief bereiken en beraken!
Joyce van Geest (SAMR) en Pieter Baeten (Antea Group)

1.13 Het Feilbare Denken
Christine Wortmann en Dirk van Hout (Primum) en André Opdam (Aveco de Bondt)

Workshopronde 2
2.7 Echte participatie vraagt om de naakte waarheid
Maarten Krijger (XKP Visual Engineers) en Kees Abrahamse (RWS)

2.10. Spoorzone Groningen, meerdere opdrachtnemers in één bouwzone, toegespitst op de aanbesteding omgevingsmanagement; hoe zou jij dat doen? 
Lotte Diephuis (Antea/Strukton Rail) en Gerard van der Veer (ProRail)


2.13. Welcome in my backyard (WIMBY)
Nathalie Delorme en Harry Michels (Provincie Noord-Holland)

Workshopronde 3
3.1 Echte participatie vraagt om de naakte waarheid
Maarten Krijger (XKP Visual Engineers) en Kees Abrahamse (RWS)

3.3. Structureel meten van stakeholder tevredenheid biedt kansen voor omgevingsmanagers
Martijn van Amelsvoort (Hoogheemraadschap Delfland), Susan van Hees (BAM) en Bart van Emden (StakeholderJourney)