×
 

Programma 2017 

De LOMD start met een plenaire opening, waarna je vervolgens de keuze hebt uit een groot aantal workshops, met ook amfitheater en Pecha Kucha, een excursie buiten de deur, aanschuiven in het POM Netwerkcafé voor een speeddate of een bezoek brengen aan de infomarkt en thematafels. Hieronder het programma op hoofdlijnen.

Algemeen
09.00 - 10.00 uur Inloop & registratie
10.00 - 11.15 uur Plenair programma
11.15 - 11.45 uur Pauze
11.45 - 12:45 uur 1e workshopronde incl. Pecha Kucha, Amfitheater en Thematafels
12.45 - 13.45 uur Lunch
13.45 - 14.45 uur 2e workshopronde incl. Pecha Kucha, Amfitheater en Thematafels
14.45 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.15 uur 3e workshopronde incl. Pecha Kucha, Amfitheater en Thematafels
16.15 - 17.15 uur Netwerkborrel

 

Infomarkt
09.00 - 17.00 uur Infomarkt

 

Excursies
13.00 - 15.45 uur 3 excursierondes

 

POM Netwerkcafé
09.00 - 17.00 uur POM Netwerkcafé incl. speeddaten

Plenair

Prof. Dr. Thijs Homan
Prof. Dr Thijs Homan (1957) is Hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Daarnaast is hij zelfstandig organisatieadviseur en trainer. Hij doet onderzoek over organisatiedynamica, organisatieontwikkeling en verandermanagement. Daarbij werkt hij onder meer vanuit het perspectief van de sociologische complexiteits- en chaostheorie. Hij is in zijn onderzoek en praktijkwerk al vele jaren bezig met de vraag: ‘wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen?’. In zijn werkzame leven heeft hij steeds een dubbel pad bewandeld. Enerzijds werkzaam zijn in ‘academia’; anderzijds steeds activiteiten en projecten uitvoeren in de praktijk.

Laat je verrassen door Thijs Homan tijdens het plenaire gedeelte waar hij in zal gaan op de Omgevingswet en de veranderingen die het met zich meebrengt. Hoe ga je om met veranderingen? Dit zal interactief worden opgepakt.

Voor meer informatie: www.thijs-homan.nl en bekijk hier zijn interview

 

   

Workshops

Hét thema van de LOMD 2017 is de Omgevingswet. Een workshop is de manier om aan de deelnemers te laten zien hoe uw organisatie de Omgevingswet in praktijk brengt. Verschillende creatieve werkvormen kunnen toegepast worden. De beleving van de deelnemers staat hierin centraal. Om beleving te stimuleren is het gewenst dat een workshop door twee partijen wordt verzorgd (bijvoorbeeld overheid en een marktpartij).

Er zijn 3 workshoprondes, één voor de lunch en twee na de lunch. Vanuit de deelnemers is er een verzoek gekomen tot meer verdieping. De mogelijkheid is aanwezig om een dubbele workshop te verzorgen na de lunch (twee sessies met een pauze erin opgenomen).

Hieronder plaatsen wij de definitieve workshopsessies en zal de inschrijving in een later stadium bekend worden gemaakt. Voor meer informatie over een workshop klik je op de titel van de desbetreffende workshop.

 • 1.1 De nieuwe Landelijk Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid versus het Omgevingsplan
  Theo van Kampen en Erik Beelen (Aboma)

  Deze nieuwe richtlijn kan de rol en het proces van de omgevingsmanager veranderen. De exacte impact is nog niet bekend maar het is waarschijnlijk dat de Richtlijn invloed heeft op het Omgevingsplan, de ontwerpfase en de uitvoeringsfase van bouwprojecten. In de richtlijn staan procedurele en inhoudelijke eisen en deze zijn juridisch verankerd in de Wabo en de toekomstige Omgevingswet. In de workshop wordt informatie gegeven over de richtlijn en u wordt gevraagd mee te denken over de mogelijkheden om bouw- en sloopveiligheid te verbeteren en de impact op het omgevingsmanagement. Ter voorbereiding kunt u te zijner tijd de richtlijn downloaden en bestuderen.

 • 1.2 Jouw stakeholders ervaren jouw projecten anders dan jij denkt, en dat kunnen we bewijzen! (VOL!)
  Paul Hoogerwerf (Antea Group) en Martijn van Amelsvoort (Hoogheemraadschap van Delfland)

  Je hebt net een informatieavond gehad, en je hebt het gevoel dat het goed is verlopen. Een paar dagen later blijkt dat je project bij omwonenden toch heel anders wordt beleefd dan dat je had gedacht. Hoe kan dat nou, je hebt toch alle vragen goed kunnen beantwoorden? Om hier antwoord op te geven delen Antea Group en Hoogheemraadschap van Delfland hun ervaringen met het structureel meten van de stakeholdertevredenheid. We laten je zien hoe dit werkt aan de hand van concrete projecten: een planstudie voor een N-weg en een kadeonderhoud-project in uitvoering. De gebruikte methode is heel eenvoudig en daardoor zeer doeltreffend. Hierdoor achterhalen we wat stakeholders echt over je project denken en dat is vaak anders dan je denkt… nuttige informatie voor je stakeholderstrategie? Daarnaast ervaar je hoe dit belangrijke “prestatie-informatie” oplevert voor toekomstige projecten en geven we je inspiratie om je toegevoegde waarde als omgevingsmanager binnen je (project)organisatie te versterken.

 • 1.3 De Omgevingswet organiseren; De omgevingsmanager en de Omgevingswet 2.0  (VOL!)
  Suzanne van Brandwijk-Willems, Maartje Rieter en Birgitte Couwenberg (APPM)

  In 2019 treedt de Omgevingswet in werking, met alle gevolgen van dien. 2016 was het jaar van experimenteren: overal is men al aan het proberen hoe het straks zal gaan als we met de nieuwe Omgevingswet gaan werken. Daarbij ligt de focus vooral op de omgeving, op buiten: het domein van de omgevingsmanager. Maar laten we ook de binnenkant van onze (overheids)organisaties niet vergeten! Vorig jaar hebben we tijdens de LOMD stil gestaan bij alle experimenten en goede voorbeelden die zich in den lande al voor doen. Inmiddels zijn we een jaar verder. Wat zien we gebeuren bij gemeenten, provincies en waterschappen? En wat is er nodig om onze ‘backoffice’ klaar te stomen voor het werken volgens de Omgevingswet? Van experimenteren kun je leren: we staan in deze workshop stil bij de lessen die we het afgelopen jaar geleerd hebben en we kijken met een organisatiekundige bril naar het omgevingswet-vraagstuk. Van performing….even terug naar norming en storming. En waar bevind jij (en jouw organisatie) je in de curve van innoveren? In onze workshop geven we je handvatten voor de benodigde organisatieverandering die de Omgevingswet vraagt en de rol die je daar als omgevingsmanager in kunt pakken. Meld je aan voor onze workshop!

 • 1.6 Professioneel omgevingsmanagement met behulp van Dialog
  Marcel Hoogsteder & Bart Klaver (Ipcon)

  De wijze waarop we nu stakeholdermanagement toepassen past niet meer bij de steeds belangrijkere rol van omgevingsmanagement. Veel kennis zit in de hoofden van de teamleden, er bestaat een veelvoud aan lijstjes, informatie wordt weinig onderling gedeeld en beslissingen worden genomen op onderbuikgevoel. Het is tijd om stappen te maken en omgevingsmanagement te professionaliseren door informatie op slimme wijze in te zetten en te beheren. Dit doen wij met behulp van de softwareapplicatie Dialog die ook gekoppeld is aan Relatics.

 • 1.7 Versnelde realisatie knooppunt Muiderberg vraagt vernieuwende inzet verkeer en communicatie  (VOL!)
  Henk Voerman (RWS) en Niels van den Brink (RWS/ManEngenius)

  Na verbreding van de A1 bij Muiden (Aquaduct) en A6 bij Almere is knooppunt Muiderberg de laatste bottleneck in de verbeterde doorstroming tussen Amsterdam en Almere. Dagelijks passeren hier ruim 200.000 automobilisten. Vanwege de verkeersdrukte, complexiteit en omvang van de bouwopgave is gekozen het knooppunt versneld te realiseren dit voorjaar. Daarbij is extra ingezet op verkeersmanagement en communicatie. Doo de succesvolle aanpak is het gelukt om ernstige vertraging te voorkomen, mijlpalen te halen en draagvlak te behouden of zelfs creëren. In deze workshop nemen wij de deelnemers mee in de vernieuwende inzet van social en reguliere media, operationeel verkeersmanagement en innovatieve diensten tijdens de voorbereiding en uitvoering van dit megaproject

 • 1.8 Wanneer steekt jouw stakeholder een duim omhoog?: meetlat voor participatie
  Janneke de Jong, Heleen Smit, Suzanne Plugge (ministerie van Infrastructuur en Milieu,directie participatie)

  De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. De Omgevingswet regelt zo min mogelijk over de wijze waarop participatie moet worden ingericht. Bedrijven en overheden krijgen veel vrijheid om invulling te geven aan participatie. Zo kan gebiedsgericht en per geval specifiek worden gekeken naar het meest passende proces van besluitvorming. Hoe toets jij of je in het participatieproces goed bezig bent? Wat vind jij belangrijk in het contact met stakeholders? De directie Participatie is bezig met het ontwikkelen van een eigen reflectietool waarin leidende principes voor participatie worden benoemd. Wij gaan graag met jou in gesprek over wat jij belangrijk vindt en vooral wanneer jouw stakeholder tevreden is. Zo delen we praktijkervaringen en verrijken we onze participatieprocessen.

 • 1.9 Kabels en Leidingen: netbeheerders zijn de onderschatte stakeholder
  Ben Viveen (RWS) en Henk Tijssens (Waternet)

  De netbeheerders zijn een onderschatte stakeholder bij de meeste projecten. Er gaat veel geld om bij het verleggen van kabels en leidingen, naar schatting 5% van de projectkosten! Bovendien is er veel (voorbereidings)tijd mee gemoeid: sluiten en verleggen van bv grote drinkwatertransportleidingen is vaak seizoen afhankelijk en moet lang van tevoren ingepland worden. Wanneer de initiatiefnemer vroeg contact opneemt met de netbeheerder valt er veel te winnen. Afspraken tussen initiatiefnemer en netbeheerder kunnen vastgelegd worden in een standaard project overeenkomst, de POS. Verrekening vindt bij veel overheden plaats via de NKL’99, een nadeelcompensatie regeling. De Omgevingswet en het omzetten van de WION in de nieuwe wet WIBON hebben invloed op dit proces.

 • 1.10, 2.11, 3.11 Omgevingsmanagement voelbaar in beweging (VOL)
  Anko Grootveld, Silvia Burger, Somia Marchouh (TASK)

  Omgevingsmanagement is volop in beweging. Het is ontwikkeld tot een vak, de omgevingsmanager vervult een cruciale rol in projecten.Hoe deden we omgevingsmanagement in het begin? Hoe doen we het nu? En hoe doen we het over tien jaar? We willen jullie dit zelf laten ervaren door jullie  mee te nemen op een reis door de tijd: 20 jaar terug, 10 jaar terug,  nu en naar de toekomst. De reis bestaat niet uit woorden, maar uit eigen ervaringen. Op een heel bijzondere manier. Wil je voelen hoe omgevingsmanagement beweegt? Neem dan dit cadeautje van ons aan in de vorm van een workshop en schrijf je in. TASK trakteert omdat zij 20 jaar bestaat! OM samen met TASK voelbaar in beweging!

 • 1.11 Werkplaats: Verbeter participatie door ervaringskennis te benutten
  Govert Geldof (Geldof c.s.) en Manon van Gestel (Van Gestel Coaching)

  We weten het allemaal: gebieds- en ervaringskennis is van cruciaal belang binnen projecten. Toch zien we dat deze regelmatig wordt overvleugeld door theoretische model- en systeemkennis. Bijvoorbeeld als modelberekeningen aangeven, dat de situatie onveilig zou zijn, terwijl gebiedskennis daar geen aanleiding toe geeft. In deze sessie introduceren we op interactieve wijze de Werkplaats: een werkvorm waarbij gebieds- en ervaringskennis even zwaar wegen als theoretische kennis, en die experts, bestuurders en omgeving met elkaar verbindt. De Werkplaats kan gebruikt worden als onderdeel van de participatie door theoretische en ervaringskennis met elkaar te verbinden en zo sneller tot een gedragen oplossing te komen.

 • 1.14 Hoe klachten VPI's worden en meer
  Ilja Werkhoven (Bewuste Bouwers)

  Hoe denken buren over bouwplaatsen en wat hindert ze het meeste? Kan je hinder verminderen en veiligheid verhogen op en rond de bouwplaats? Hoe stimuleer je extra feedback om je project soepeler te laten verlopen? Wat zijn slimme praktische oplossingen en hoe maak je dat tot verifieerbare prestatie informatie? Ilja Werkhoven, directeur van Bewuste Bouwers neemt je in sneltreinvaart door de resultaten van 3 jaar monitoring, 8 soorten prestatie-informatie en heel veel praktijkoplossingen van 1600 projecten en laat je kennis ophalen en delen met de andere deelnemers. Kortom houd rekening met een informatie-tsunamie. • 1.15 Social Impact Assessments (SIA), managen van sociaal-politieke risico’s met de omgeving (VOL!)
  Eelco de Groot (TU Delft)

  Social Impact Assessments worden door bedrijven als Shell en ING bij grote en complexe projecten gebruikt om sociaal-politieke risico’s met de omgeving te managen. De methode is gebaseerd op het in Nederland bekende procesmanagement, maar vertaalt de belangen in samenspraak met stakeholders in concrete positieve en negatieve impacts, met bijbehorende mitigerende maatregelen. Hoewel de methode internationaal is vastgelegd (o.a. IAIA, IFC) en staand beleid is van Shell en de grote Nederlandse banken, is de SIA in Nederland onbekend. Eelco de Groot heeft met deze methode gewerkt vanuit het perspectief van gemeenschappen (Cordaid), bedrijfsleven (Royal HaskoningDHV) en doceert dit momenteel aan de TU Delft. Ook voerde hij onderhandelingen over de SIA component in de Equator (ING, ABN, Rabo) en Better Coal (Nuon) standards. Hij is betrokken bij de toekomstige ontwikkelingen van de SIA bij de IFC.

 • 2.1 Innovatieve dijkversterkingen en omgevingsmanagement
  Julius van Manen (Antea Group) en Wendalin Kolkman (Antea Group)

  Technisch innovatieve dijkversterkingen staan volop in de aandacht en worden op verschillende dijktrajecten momenteel voorbereid en toegepast. Met de innovaties wordt niet alleen ingespeeld op ambities op het gebied van realisatiesnelheid, kostenreductie en beperking omgevingshinder, maar ook op groeiende uitdagingen omtrent klimaatverandering, bodemdaling en op specifieke plekken aardbevingen. Innovaties hebben bovendien de mogelijkheid om bij te dragen aan een beperkt ruimtebeslag en maken koppeling van gebruiksfuncties mogelijk. Alleen maar voordelen zou je zeggen, maar voor omgevingsmanagers brengen deze nieuwe technieken tegelijkertijd nieuwe uitdagingen met zich mee: hoe zorg je voor vertrouwen in een project waarvan de techniek nog niet eerder in de praktijk is gebracht? Hoe ga je om met de nog onvoorspelbare omgevingsrisico’s (zowel buiten als binnen de projectorganisatie) die met de innovatie samenhangen? En hoe communiceer je daarover? Welke hulpmiddelen kan je daarvoor gebruiken? Wij delen onze ervaringen en gaan samen op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

 • 2.2 Wederkerigheid; De bron van een veerkrachtige relatie met de omgeving (VOL!)
  Robin Vermeij en Etienne Budde (APPM)

  Relaties opbouwen met de omgeving is onmisbaar voor het slagen van ruimtelijke projecten. Een relatie op basis van wederkerigheid, een evenwicht van geven en nemen, kent vele voordelen. In zijn studie naar de ontwikkeling van windparken heeft Robin Vermeij, adviseur windenergie bij APPM, laten zien wat de kracht van wederkerigheid is: de bron van een veerkrachtige relatie. In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag 'wat is wederkerigheid?' en kijken we wat het kan betekenen voor omgevingsmanagement. Aan de hand van de Relatiewijzer analyseren we eigen ervaringen en kijken we hoe we communicatie in de toekomst kunnen verbeteren. We duiken onder andere in de verschillende percepties die leven onder stakeholders, vertrouwen tussen partijen en de rol van complexe informatie.

 • 2.3, 3.1 Hoe helpt omgevingsmanagement de energietransitie? (VOL!)
  Marit van Waarde en Alex Miggelenbrink (AT Osborne)

  Nederland moet een forse bijdrage leveren aan het klimaatakkoord. Dat betekent dat we moeten werken aan een klimaatneutrale energievoorziening. Maar dat gaat niet vanzelf… Hoe kunnen we de kennis van- en ervaring met Omgevingsmanagement inzetten voor de energietransitie? In de workshop verkennen we met elkaar de succesfactoren van bekende projecten in de fysieke leefomgeving. Deze kennis spiegelen we aan een project voor de energietransitie: de aardgasvrije woonwijk. Waarin verschillen de projecten en wat betekent dat voor de rol van omgevingsmanager, bijvoorbeeld in de besluitvorming? De workshop helpt omgevingsmanagers om succesvol bij te dragen aan de energietransitie en biedt daarnaast praktische handvatten bij het werken met de Omgevingswet en het vaststellen van een omgevingsvisie.

 • 2.8 Het nieuwe omgevingsmanagement
  Rick Makkinga (Future Insight) en Ellen de Waard (Antea Group)

  Energieke interactieve workshop: Hoe biedt Clearly (de tool van Future Insight) inzicht in omgevingsmanagement voor de N34? Na een korte casetoelichting vanuit Antea en Future Insight gaan we in gesprek met de deelnemers over hoe dit voorbeeld toegevoegde waarde kan bieden voor andere INFRA projecten. (aannemers/opdrachtgevers/onderzoeksbureaus/ingenieursbureaus). Hierbij is er aandacht voor problemen vanuit de deelnemers die we vertalen naar de manier van werken binnen de N34.

 • 2.9, 3.3 Belanghebbenden maken zelf het watergebiedsplan
  Marieke Desmense (Hoogheemraadschap van Rijnland) en Monique Broekhoff (WesselinkVanZijst)

  Participatie in watergebiedsplannen, kan dat? Ja! In november hebben 15 eigenaren en het hoogheemraadschap van Rijnland een intentieverklaring ondertekend waarmee zij bevestigden dat het plan voor 'De Wijk' alle belangen dient en er gezamenlijk voor gezorgd gaat worden dat het plan wordt uitgevoerd. Rijnland en WesselinkVanZijst faciliteerden het participatieproces o.b.v. de mutual gains benadering (Strategisch OmgevingsManagement). Het startpunt een jaar daarvoor was een niet uitvoerbaar eerder plan en het beeld van een gebied met tegenstrijdige belangen. Marieke Desmense en Monique Broekhoff delen hun ervaringen m.b.t. dit planproces. Hoe zijn ze omgegaan met de dubbelrol van facilitator èn belanghebbende? Welke vrijheid hadden zij nodig en hoe anders was de rol van het bestuur van Rijnland? Is dit echt een plan van iedereen? Waarom gaat Marieke in een volgend gebied toch anders doen? Etc. Tijdens de workshops is ruimte voor inbreng van deelnemers over vergelijkbare planprocessen en hun ervaringen / vragen.

 • 2.10 De lange weg van een burgerinitiatief
  Nadinja Hettinga (RWS) en Barend van Ginkel (initiatiefnemer zonnepanelen op de geluidschermen van de A12)

  Doordat de Omgevingswet inzet op het direct betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van de leefomgeving, krijgt de burger een belangrijkere plek in het speelveld. Dit vraagt om een horizontale verbinding tussen overheid en burger en om transparantie en openheid.. De overheid gaat Ja-denken en de toon van de discussie verandert: ik heb een doel, jij hebt een doel; ik heb geld, jij hebt geld, naar wij hebben een doel en wij hebben geld. Nog een lange weg te gaan, illustreert het burgerinitiatief van Barend van Ginkel. Een eye-opener voor overheden en tevens een mooi aanknopingspunt om samen te kijken naar wat anders kan of anders moet.

 • 2.12 Strategisch samenwerken volgens de omgevingswet in praktijk (VOL!)
  Udo Greuter (Rijkswaterstaat WNN), Martijn van der Hulst (Mees Ruimte en Milieu), Joschy Rausch (Novis Group)

  Het project de Nieuwe N200 heeft een veelheid aan stakeholders: diverse bevoegde gezagen, vergunningsverleners, direct omwonenden en bedrijven, media, nutsbedrijven etc. Dat vraagt om bestuurlijke samenwerking en participatie in de geest van de omgevingswet. Kan 3D/ virtual reality helpen bij het sneller creëren van de “Ja, mits houding” en de noodzakelijke cultuuromslag? Aan de hand van een 3D / virtual reality model (BIM) van het dorp Halfweg maken we inzichtelijk wat dit van ons vraagt. De deelnemers kunnen via hun mobiele telefoon virtual reality scenario’s die uit het BIM model komen bekijken en zien direct wat het gevolg is bij ontwerpvraagstukken. In 4 teams van 4 -5 personen wordt de praktijk nagespeeld.


 • In de nieuwe Omgevingswet en nog meer in het op die wet gebaseerde Omgevingsbesluit wordt hoog opgegeven over het belang van burgerparticipatie in de besluitvorming over ruimtelijke plannen en projecten. Maar die jubelzang wordt vooral bezongen in de (niet-bindende) toelichtingen op de wettelijke bepalingen. Als het om die bepalingen zelf gaat, is het beeld ineens heel anders en blijft er van burgerparticipatie maar weinig over. Het is als met een gezellige, dikke poes: heel wat als hij op de bank ligt te spinnen, maar een scharminkel als hij nat en wel uit de wastobbe komt. Wat moet er gebeuren om burgerparticipatie echt betekenis te geven voor de doelgroep: de burgers van dit land. Het moet gaan om overdracht van zeggenschap - burgerparticipatie!

 • 2.15 De energietransitie verandert je wereld 
  Thijs de la Court (Gelders Energieakkoord)

  In Gelderland zijn alle sleutelspelers in de energietransitie, inclusief de omgevingsdiensten, verenigd in het Gelders Energieakkoord. Gezamenlijk geven ze vorm aan regionaal en lokaal klimaatbeleid. In zowel de gebouwde omgeving, de bedrijventerreinen als het buitengebied worden grootschalige transities voorbereid. In 2035 zijn alle 800.000 Gelderse woningen en het grootste deel van de bedrijventerreinen van het aardgas af, grotendeels CO2 neutraal. Wind- en zonneparken verrijzen in het buitengebied. Ook klimaatverandering en demografie zorgen voor nieuw omgevingsbeleid. Via samenwerking met meer dan 190 partijen geven we hier gezamenlijk vorm aan. Niet vrijblijvend, die tijd is voorbij. Nieuwe instrumenten in omgevingsbeleid moeten hieraan bij dragen.

 • 3.2 Stakeholdermanagement in een veranderende omgeving (VOL!)
  Hans Hylkema (Customeyes)

  De enige constante in stakeholdervelden is dat ze altijd veranderen. Deze veranderingen maken stakeholdermanagement complex. Voor goed stakeholdermanagement heb je drie dingen nodig:
  • Een duidelijk overzicht van de belangen van je belangrijkste stakeholders.
  • Inzicht in hoe je op strategisch niveau met al deze belangen rekening houdt.
  • Een einddoel dat erop gericht is om omgevingsgericht te werk te gaan.

  In deze workshop leer je hoe je de belangen van je stakeholders in kaart brengt én hoe je hier op strategisch niveau rekening mee kunt houden. Zodat je beter in staat bent om een omgevingsgericht einddoel te verwezenlijken.

  Deze masterclass geeft inzicht in het volgende:
  • Hoe ga ik om met mijn stakeholders in een veranderende omgeving?
  • Hoe positioneer ik mijn organisatie in een veranderende omgeving?
  • Hoe krijg ik duidelijkheid over mijn positie en die van mijn stakeholders?

  Na deze presentatie heb je:
  • Praktische handvatten voor het bepalen van de koers met je stakeholders;
  • Tips voor optimale stakeholderwaarde;

 • 3.8 Samen met bewoners op klimaatavontuur
  Kirsten Notten (Waterschrijvers)

  Gemeenten, netbeheerders, woningbouwcorporaties en andere stakeholders in de energietransitie maken de eerste plannen voor gasvrije wijken en dorpen, maar worstelen met de vraag hoe bewoners bij deze energietransitie te betrekken. In deze korte masterclass ga jij mee in de beleving en dilemma's van bewoners zodat jij de bewonersparticipatie vorm kunt geven die nodig is. Je krijgt handvatten en inzichten om in de onzekerheden van de warmtetransitie samen met bewoners stappen te zetten. Het wordt een uur vol verhalen van bewoners, zowel van koplopers, volgers als achterblijvers. Je gaat er zelf meteen mee aan de slag. www.waterschrijver.nl/klimaatavontuur.

 • 3.9 Omgevingswet & Gezonde Stad: zo doe je dat!
  Nicole van der Waart, Yvonne van Liebergen en Jim van Wingerden (Movares)

  Gezondheid wordt een steeds belangrijker thema in onze samenleving. Vanuit omgevingsmanagement denk je vaak aan technische onderwerpen als bodem- en waterverontreiniging, geluid, trillingen en fijnstof. Maar er zijn natuurlijk veel meer facetten. We worden allemaal ouder met bijbehorende kwaaltjes. Een groot deel van de beroepsbevolking heeft een zittend beroep, terwijl we juist meer moeten bewegen. Obesitas wordt een groeiende bedreiging voor de Volksgezondheid. Daarom introduceert de Omgevingswet het onderwerp Gezondheid in ‘goede ruimtelijke ordening’ met de verplichting in ruimtelijke besluiten een onderbouwde afweging te maken op het vlak van Gezondheid. Maar… hoe betrek je dan Gezondheid in een ruimtelijk besluit of een omgevingsvisie? Welke data zijn daarvoor nodig? En hoe zet je die slim in om de gezonde stad volgens de Omgevingswet te realiseren? Vragen waarop we in onze workshop heldere antwoorden geven. Met behulp van een praktische Movares-tool, de Gezonde Stad. Deze tool is toepasbaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau en maakt het lastige begrip ‘gezondheid’ meetbaar.

 • 3.12 Grondverwerving: gedogen of onteigenen? met doorkijk naar de omgevingswet
  Alrik Bijkerk, Frank Mulder en Natasja Fokke (Van Benthem & Keulen Advocaten)

  Indien het minnelijk niet lukt om gronden voor de aanleg van een project te verwerven, wordt vaak standaard teruggevallen op het instrument onteigening. Maar soms is het mogelijk om een (al dan niet tijdelijke) gedoogplicht op te leggen voor de publieke werken conform de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit kan het sneller, goedkoper en makkelijker zijn dan het volgen van een onteigeningsprocedure. U wordt tijdens deze workshop bijgepraat over de verschillen (en overeenkomsten) tussen beide instrumenten en tevens geven wij u een doorkijk naar de wijze waarop de onteigening en gedoogplichten zijn opgenomen in de Omgevingswet. Er zijn namelijk belangrijke wijzigingen voorzien in beide procedures.

  Aangezien de doorlooptijd van een project meestal wordt bepaald door de snelheid van de grondverwerving, is wetenschap over onteigening en de mogelijkheden voor het opleggen van gedoogplichten een must voor iedere omgevings/projectmanager.

 • 3.13 Verkeersmanagement in een grootstedelijke en regionale context
  Alexander De Baar (Rijkswaterstaat WNN) en Jasper de Vries (XTNT)

  De werkzaamheden van het project De nieuwe N200 vinden plaats in een dichtbevolkt grootstedelijk gebied met vele stakeholders. De metropoolregio Amsterdam moet bereikbaar blijven en alle wegwerkzaamheden worden via de WWU en Amsterdam Bereikbaar goed op elkaar afgestemd. Ook de regionale belangen en verkeerstromen moeten worden meegenomen. Hoe opereer je in dit krachtenveld? Wat betekent dat voor je stakeholdermanagement en project? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wisselen we ervaringen uit en gaan we de discussie aan met de deelnemers. • Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk

Amfitheater en Pecha Kucha

Amfitheater
Ideeëntheater faciliteert de amfitheaters tijdens de Landelijke Omgevingsmanagementdag.

"Het ideeëntheater zorgt voor een bijzonder ambiance. De arena zorgt voor betere interactie met het publiek, het nodigt mensen uit om in gesprek te gaan met elkaar en zorgt voor maximale betrokkenheid van het publiek. Het theater draagt in belangrijke mate bij aan de sfeer en het succes.” 

 • 3.14 Meer aandacht voor Goederenvervoer en Duurzaamheid: De Lading Centraal!
  Nienke Bagchus (RWS/PPO), Evert van de Laar (RWS/Duurzame Mobiliteit) en Jacqueline van den Bosch (WVL)

  Truck platooning, e-commerce, nieuwe brandstoffen, big data en Smart Mobility, het is een kleine greep uit de ontwikkelingen die op ons afkomen. Hier liggen kansen en mogelijkheden. We hebben als Nederland een goede uitgangspositie om koploper te worden met slimme en duurzame mobiliteit. Onze infrastructuur is goed, één van de beste in Europa, er is veel kennis. We willen nummer 1 zijn in logistiek en een proeftuin voor elektrisch en zelfrijdend vervoer. Tegelijkertijd groeit het goederenvervoer, zeker nu de crisis voorbij is. Het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteit) verwacht dat het reistijdverlies in 2021 met 38% zal zijn gestegen tov 2016 als we geen maatregelen nemen. Dat is een forse uitdaging. Enerzijds is het goederenvervoer belangrijk voor de economie, anderzijds moet het schoner, zuiniger en efficiënter: duurzaam transport, waardoor het milieu gespaard wordt en de bereikbaarheid gewaarborgd. Vanuit de Omgevingswet zijn er kansen om de ruimtelijke ordening en het wegen- en vaarwegennet met elkaar te verbinden.

 Pecha Kucha
Pecha Kucha is een vorm om ideeën te presenteren in een standaard format van 20 plaatjes, die ieder 20 seconden blijven staan. Het 'geroezemoes' dat ontstaat na een presentatie is uiting van de onderlinge ontmoeting tussen de sprekers en luisteraars die een aanzet vormt tot verdere creatieve ontwikkeling en samenwerking van diverse partijen.

Uitleg en voorbeeld filmpje van een Pecha Kucha

Thematafels

Naast de reguliere workshops zullen we dit jaar bij de thematafels met elkaar in gesprek gaan onder begeleiding van een gespreksleider. Als deelnemer aan een thematafel heb je dus een actieve rol in de discussie. Doel van de thematafels is om aan de hand van een aantal stellingen te discussiëren over een onderwerp. Op die manier willen we te weten komen hoe de bezoekers aan de LOMD denken over bijvoorbeeld: Verantwoordelijkheid rond omgevingsveiligheid, de ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement naar een volgende fase, bestaat dé omgevingsmanager?

 • 1.4, 2.4, 3.4  Thematafel 1: BLVC: Omgevingsveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid bij bouw- en infraprojecten 
  Els Geurts - Bewuste Bouwers

  Bouw- en infraprojecten hebben grote impact op de omgevingsveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Met regelmaat komen nog ernstige ongevallen en onveilige situaties in het nieuws. Hoe manage je de impact van de bouwplaats, wie heeft daarin welke rol en verantwoordelijkheid? Is alles contractueel vast te leggen? Ís snelheid en bereikbaarheid belangrijker dan veiligheid of is Omgevingsveiligheid als gunningscriterium een slimme oplossing. En een niet onbelangrijke vraag: Krijgt omgevingsveiligheid tijdens de realisatiefase voldoende aandacht in de nieuwe omgevingswet?

 • 1.5, 2.5, 3.5 Thematafel 2: Omgevingsmanagement 3.0 (VOL!)
  Hetty Messchaert (BAM-infra), Wouter Lindenbergh (Dutchpi), Patrick Voet (BAM-Infra) en Jeannet Koomans (DHM-Infra)

  Het vakgebied omgevingsmanagement is (alweer) een nieuwe fase ingegaan. Het is steeds vanzelfsprekender om in volwaardige IPM-teams, inclusief omgevingsmanager, aan de slag te gaan, zowel bij de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Maar wat houdt dat omgevingsmanagement 3.0 op strategisch en managementniveau nu precies in? Verstaan we er allemaal hetzelfde onder? Bestaat 'dé omgevingsmanager' nog wel ,of moeten we onderscheid gaan maken in fases, functies en specialismen? Vragen waarover we met opdrachtgevers èn opdrachtnemers in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat we een volgende professionalisering in ons vakgebied in gang kunnen zetten. Rijkswaterstaat heeft de handschoen al opgepakt om het vervolg te schrijven op de 'Handleiding omgevingsmanagement'. Aan de hand van stellingen zullen we hier de discussie over voeren. Kom naar de thematafel om je bijdrage daaraan te leveren

Excursies

De Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) is dé landelijke netwerkbijeenkomst voor omgevingsmanagers. Op die dag staat de ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement centraal. Jaarlijks organiseren we tijdens de Omgevingsmanagementdag verschillende projecten in de buurt die elk op hun eigen manier toonaangevend zijn op het gebied van Omgevingsmanagement. Enthousiaste sprekers lichten de highlights toe van de betreffende projecten.

De excursies zullen vanaf 13:00 uur starten na de lunch. Vertrek is vanaf de ingang per bus/fiets. 
In aanloop naar het congres ontvangen de deelnemers een e-mail om zich in te schrijven voor een excursie.
Er zullen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. 

Klik op de tegels hieronder voor meer informatie.


mojoimagealt-4650-alt
mojoimagealt-4656-alt
mojoimagealt-4652-alt

POM Netwerkcafé

Het POM Netwerkcafé biedt de mogelijkheid om andere deelnemers te leren kennen door middel van een speeddate. Op de locatie zullen wij diverse plekken faciliteren om deelnemers met elkaar te verbinden. Uiteraard is dit mogelijk met een consumptie in het POM netwerkcafé. Bij het aanmelden kun je aanvinken of je interesse hebt om je op te geven voor een speeddate.

Artikelen & Columns

 

In de wandelgangen van de Landelijke dagen Omgevingsmanagement werd het af en toe al voorzichtig gefluisterd: ‘Zonde dat we deze kennis niet met elkaar delen door het ook op te schrijven!’ Uit de evaluatie van afgelopen jaar klonk deze behoefte aan verdieping nog duidelijker. Reden om nu voor ’t eerst alle deelnemers op te roepen: verras elkaar met je artikel of column!

De artikelen & columns (Art&Co’s) worden als voorbereiding op de dag vooraf verspreid op deze website, bekijk de samenvatting van de artikelen hieronder:

Artikel Ivo Knubben: "Renovatie Velsertunnel: van boosheid naar begrip en betrokkenheid"
Artikel Frans Soeterbroek: "Bouw ander speelveld voor invoering omgevingswet"

Artikel Bas van Horn: "Vertrouwen geven dat het werkt"
Artikel Peet Wijnen & Carl Dirks: "Ondersteuning blijft nodig"
Artikel Patrick Kempermann: ''Omgevingsmanager wordt Gebiedsmakelaar''
Artikel Alwin Nijhuis, Wim Leendertse, Jos Arts, Marlies Langbroek: ''Generating spatial quality through co-creation. Experiences from the Blankenburgverbinding''
Artikel Nelleke Metselaar: ''Werkvorm 'Plein' past verrassend bij implementatie Omgevingswet
Artikel Eelco de Groot: "Reguleer de burgerparticipatie"
Artikel Janneke Rutgers, Sjors de Vries: ''Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda's''
Column Eveline du Perron, Margriet Bokhorst, Renate Leyten
Column Ilja Werkhoven

Op de dag zelf kunnen de Art&Co’s in een workshop of aan de thematafels in het POM café verder worden besproken. Ook zal een deskundige jury de Art&Co’s beoordelen.

De uitslag daarvan wordt op de LOMDag, 22 juni 2017 bekendgemaakt. De Art&Co’s worden ook gebundeld en op de website gepubliceerd.