×
 

Programma 2019

De start belooft een spetterend gesprek te worden over Omgevingsmanagement in Nederland én Vlaanderen. Onder leiding van  presentator Donatello Piras gaan o.a. de volgende experts met elkaar in discussie: Eva Wolf (onderzoeker en auteur van 'De waarde van weerstand, Wat Oosterweel ons leert over besluitvorming'), Manu Claeys (essayist, bezieler van het Antwerpse burgercollectief stRaten-generaal en auteur van 'Red de democratie, Waarom het systeem hapert en wat we eraan kunnen doen' en Lammert Postma (omgevingsmanager Rijkswaterstaat, weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere). 

Het vervolg van de dag biedt weer volop gelegenheid voor ontmoetingen met een gevarieerd aanbod van workshops en een excursie. Aan het eind van de dag sluiten we feestelijk af met een borrel. Hieronder het programma op hoofdlijnen.

09:00 - 09:45 uur Inloop & registratie

09:45 - 09:55 uur

Opening en welkom door Daniël Eggermont, voorzitter Platform Omgevingsmanagement

09:55 - 11:00 uur

Onder leiding van Donatello Piras - aankondiging 6 pitches Call for Papers en Panelgesprek met Nederlandse én Vlaamse experts, waaronder Eva Wolf, Manu Claeys en Lammert Postma. (voor meer informatie over de sprekers, beweeg je muis over de foto)

 

    mojoimagealt-7232-alt mojoimagealt-7232-alt mojoimagealt-7232-alt mojoimagealt-7232-alt
11:00 - 11:30 uur Pauze
11:30 - 12:30 uur Eerste workshopronde
12:30 - 13:30 uur Lunch
13:00 - 15:45 uur Excursie - burgerparticipatie of gemeenteparticipatie?
13:30 - 14:30 uur Tweede workshopronde
14:30 - 15:00 uur  Pauze
15:00 - 16:00 uur Derde workshopronde
16:00 - 17:30 uur 

Feestelijke afsluiting en netwerkborrel 

Excursie - burgerparticipatie of gemeenteparticipatie?
SPPiLL verzorgt de excursie ‘Burgerparticipatie of gemeenteparticipatie?’ bestaande uit een inleiding en een wandeling door het centrum van Liempde langs gerealiseerde projecten. SPPiLL is een burgerinitiatief dat in 2011 is ontstaan vanuit de Ondernemersvereniging Liempde. Doelstelling van SPPiLL is om de leefbaarheid van het dorp Liempde te vergroten in combinatie met versterking van de lokale economie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de inwoners, verenigingen, ondernemers en de gemeente Boxtel. De plannen zijn vervat in een masterplan ‘De leefbaarheid van de kern Liempde en de noodzaak van de economische ontwikkeling van het Liempdse centrum’. Dit heeft geleid tot een aantal grote projecten waaronder de herinrichting van het centrum van Liempde (openbare ruimte), restauratie en realisatie van Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd (in een Rijks monumentale langgevelboerderij), inrichting van 6 ha hooilanden en een groot aantal kleinere natuur-, cultuur-, recreatieve en promotieprojecten.

De excursie start om 13.00 uur (tijdens de lunch) en bevat in zijn totaliteit workshopronde 2 en 3. Tegen 15.45 uur wordt u weer terugverwacht.

Workshops
In verschillende settings wordt informatie over een bepaald onderwerp gegeven. Binnen de workshop is ruimte voor discussie en interactie. Mogelijke vormen zijn:

  • Thematafels/discussie(leider):  aan een of meerdere statafels wordt gesproken over een bepaald onderwerp. Deze vorm is gericht op stellingname en interactie en wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers aan de LOMD.
  • Inspiratiesessie:  in deze sessie is het de bedoeling dat men volop inspiratie krijgt voor en in de uitvoering van het werk als omgevingsmanager.
  • Alternatieve vorm:  hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld serious gaming, maar uiteraard staan wij open voor suggesties van onze partners. Van belang is dat er sprake is van het delen van kennis en interactie.

Verschillende creatieve werkvormen kunnen toegepast worden. De beleving van de deelnemers staat hierin centraal. Om beleving te stimuleren is het gewenst dat een workshop door twee partijen wordt verzorgd (bijvoorbeeld overheid en een marktpartij).

Er zijn 3 workshoprondes, één voor de lunch en twee na de lunch. 

Thematafels
Naast de reguliere workshops zullen we dit jaar bij de thematafels met elkaar in gesprek gaan onder begeleiding van een gespreksleider. Als deelnemer aan een thematafel heb je dus een actieve rol in de discussie. Doel van de thematafels is om aan de hand van een aantal stellingen te discussiëren over een onderwerp. Op die manier willen we te weten komen hoe de bezoekers aan de LOMD denken over bijvoorbeeld: Verantwoordelijkheid rond omgevingsveiligheid, de ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement naar een volgende fase, bestaat dé omgevingsmanager?