Workshops
Druk op de grijze balk om de inhoud van een workshop te lezen


Instrumenten/Tools

 • Expeditie Clearly
  Judith van Deth en Rick Makkinga (Future Insight)

  Hoe overleef jij in een project:
  • waar beschikbare data en raakvlakken oneindig lijken?
  • waar je elke keer weer opschrikt van een onvoorziene issue?
  • waar je het gevoel van control mist?
  Ga de uitdaging aan en kom naar onze expeditie!

  In deze expeditie ga je met een team de strijd aan tegen andere teams. We dagen je uit om binnen een half uur zoveel mogelijk issues te ontdekken die verstopt zitten in het project. Jullie gaan te werk in Clearly, dé tool om inzicht te krijgen in je project. Met Clearly hebben jullie het overzicht over de beschikbare data en zijn jullie in staat issues eenvoudig te signaleren. Durf jij het aan?! Voorbereiding is niet nodig, wél een flinke dosis strijdlust. Na deze workshop heb je op een energieke manier kennisgenomen van de tool Clearly en de winnaar staat een mooie prijs te wachten!
 • "Error 404: participation not found!"
  Charlotte Vagevuur en Monica Melis (TASK)

  Steeds meer bestaande gebieden in Nederland worden integraal her ontwikkeld. Tijdens deze workshop zoomen we in op Molenwijk, een kwetsbare buurt in Amsterdam Noord waar de energietransitie in volle gang is. De gemeente en woningcorporaties hebben grote plannen voor de wijk, waarbij oog is voor zowel de fysieke als sociale problemen die hier spelen. Samen met bewoners hebben we een toolbox samen gesteld voor de essentiële onderdelen voor een participatietraject. Aan het eind van de workshop beschik je over het juiste gereedschap om zelf een participatietraject in elkaar te zetten.
 • De coalitiescan: ontdek de denkgroepen in uw project
  Jesse Stammers (Antea Group) en Koen Raats (Balance)

  Wilt u snel, onafhankelijk, en interactief te weten komen hoe diverse stakeholders aankijken tegen uw project? Dit kan met de coalitiescan. Dit is een interactieve applicatie-tool waarmee de belevingswereld van stakeholders wordt blootgelegd. Met de coalitiescan worden per project diverse denk-groepen geïdentificeerd, en wordt duidelijk welke stakeholders bij welke denk-groep horen. Het organiseren van participatietrajecten of procesmanagement rondom deze denkgroepen leidt aantoonbaar tot meer draagvlak. In de workshop gaan we oefenen met de tool. Neem je telefoon mee! Na de workshop weten deelnemers wat de coalitiescan is, hoe deze werkt en welke resultaten de scan oplevert.
 • Hoe scoor je een 10 op het onderdeel omgevingsmanagement in EMVI-plan?
  Stephana Verswijveren, Joleen Schrier en Alexandra Braas (ITC Groep)

  Opdrachtgevers hechten veel waarde aan goed omgevingsmanagement tijdens de uitvoeringsfase van projecten. Niet voor niks is dit vaak één van de gunningscriteria tijdens de aanbestedingsfase. ITC Groep is één van de grootste tenderbureaus van Nederland en vanuit hun winnende tenders doorgegroeid in het omgevingsmanagement. Bij iedere tender zijn zij volledig gericht op het snel identificeren van knelpunten, analyseren van de omgeving en het bepalen van de winnende tenderstrategie. Tijdens de workshop brainstormen we aan de hand van het tenderproces van ITC Groep met elkaar over de optimale invulling van het omgevingsmanagement in het project. Wat is de winnende strategie en hoe zorg je dat je tender al een volledige basis geeft voor het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering? Veel nieuwe inzichten gegarandeerd!
 • Leren van luchtvaart : succesfactoren participatie
  Tom Radstaak en Suzanne Plugge (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

  Luchtvaartbeleid is een actueel onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de afgelopen periode een breed participatietraject ingericht over de toekomst van de luchtvaart. Dit waren o.a. de belevingsvlucht voor het project Lelystad en de luchtvaartgesprekken die door heel Nederland zijn georganiseerd. Deze participatie-activiteiten zijn geëvalueerd aan de hand van de succesfactoren voor participatie. In deze workshop vertellen we over onze ervaringen. Wat gaat er goed? Wat kan beter? We horen ook graag de ervaringen van de deelnemers. En we gaan in gesprek over wat de succesfactoren betekenen voor ons vak participatie.
 • Samen vanuit een sterk verhaal plekken beter maken
  Michel Kolenbrander (de Plekkenmakers) en Oscar van Rijn (Gemeente Dongen)

  Gemeente Dongen, gemeente Oosterhout en provincie Noord-Brabant geven in co-creatie met inwoners, grondeigenaren, omwonenden en ondernemers een kwaliteitsimpuls aan het natuurgebied tussen Oosterhout en Dongen. Zij passen Dromenlab® toe, de leukste participatiemethode om met elkaar complexe ruimtelijke én maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Is Dromenlab® nog onbekend terrein? Wij laten je kennismaken met deze vernieuwende wijze van co-creatie en participatie. Ervaar tijdens deze workshop zelf hoe inwoners, ondernemers en andere betrokkenen een Dromenlab® beleven.
 • Toolbox Communicatie
  Barbara van Baarsel (Buro Barcode) en Anneke Witte (Bewuste Bouwers)

  Barbara van Baarsel gaat met de deelnemers het communicatie-avontuur aan en ontwikkelt samen met hen een toolbox aan middelen en -kanalen die direct toepasbaar is in projecten. Samen wordt gekeken op welke wijze de communicatie kan worden ingericht voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van één of meerdere projecten. Voorbereiding voor de deelnemers: wat doen we al en wat zouden we eigenlijk nog meer kunnen doen aan communicatie. En; bij wie ligt de verantwoordelijkheid om hier een structurele flow in aan te brengen?
 • PublieksParticipatie Smart, doen!
  Douwe Blanksma en Wyko Coopman (Smarticipatie)

  Energietransitie, Omgevingswet en Smart Cities zijn grote opgaven en ontwikkelingen waarbij participatie evident is. Samenwerken en betrekken vraagt om slimme communicatie en dus slimme tools. Door dat technologisch laagdrempelig, visueel aantrekkelijk en locatie gebonden te doen ontsluit en betrek je de WISDOM OF THE CROWD. HOE je dat dan kan doen als overheid – of partner van die overheid – is niet opgenomen in de regelgeving. Er worden serieuze inspanningen gedaan. Ateliersessies, Ronde Tafels, Inspiratie Ontbijten, Wijktafels, etc.; met powerpoints, billboards en ‘geeltjes’ sessies. Het kan nog beter. Laat BEELDEN on-line spreken. Het gebruik van PublieksParticipatieGIS (e-tools ) is SMART en levert aanzienlijk meer betrokkenheid en exponentieel meer respondenten, dus betere objectivering in feedback en vooral een veel groter draagvlak op. PublieksParticipatie is niet eng, minder moeilijk dan je denkt en kost veel minder dan je gewend was te besteden. Visuele middelen laten participatie leven. Laat je informeren en inspireren!
 • Structureel meten van tevredenheid stakeholders biedt kansen voor omgevingsmanagers
  Martijn van Amelsvoort (Hoogheemraadschap Delfland), Susan van Hees (BAM) en Bart van Emden (StakeholderJourney)

  In deze workshop laat Bart van Emden zien hoe je dit kunt doen met de www.stakeholderjourney.nl. Deze specifiek voor omgevingsmanagers ontwikkelde online applicatie meet gestructureerd verwachtingen en het ‘sentiment’ van al jouw stakeholders. Ook krijg je inzicht over hoe het beter kan, waardoor je efficiënt kunt bijsturen om de tevredenheid verder te verhogen. Martijn van Amelsvoort van Hoogheemraadschap van Delfland past de Stakeholder Journey toe voor het waterschap bij het ophogen van waterkeringen in tuinen van bewoners. Hij zal vertellen wat zijn ervaringen als opdrachtgever zijn: er is een groot verschil tussen denken en weten! Susan van Hees vertelt waarom BAM in al haar Infraprojecten de Stakeholder Journey gaat inzetten: projecten effectief sturen door te meten en te weten!
 • Echte participatie vraagt om de naakte waarheid
  Bas Rovers en Maarten Krijger (XKP Visual Engineers)

  Bestaat echte participatie als belanghebbenden niet goed op de hoogte zijn van de impact van projecten op hun persoonlijke situatie? Een workshop over het inzetten van een online tracékaart met participatiemodule om belanghebbenden echt inzicht te geven in de gevolgen van ruimtelijke projecten in hun omgeving. De project atlas wordt door Rijkswaterstaat, TenneT en verschillende provincies ingezet om belanghebbenden op een heldere en eenduidige manier te informeren.
 • Gezamelijk de omgeving in beeld met het omgevingsmanagementcanvas!
  Bas Snoeker en Bart de Jong (BAM Infraconsult)

  Het Canvas Omgevingsmanagement is een ontzettend handige tool voor mgevingsmanagers. Het Canvas maakt het werk van de omgevingsmanager een flink stuk makkelijker en wordt daarom ingezet op de projecten van BAM. De tool is ontwikkeld door drie ervaren omgevingsmanagers die er een handzaam boek van hebben gemaakt. Met het Canvas zet je het omgevingsmanagement binnen jouw project professioneel in de steigers, zodat jij én het team goed voorbereid de omgeving in kunnen stappen. Met het canvas is de eerste stap naar een succesvol omgevingsproces gezet zowel intern als extern! Het doel van de workshop is om kennis te maken met de tool en jou ook direct klaar te stomen om de tool zelf te kunnen gebruiken. Als net bent begonnen aan een project of als je de omgeving (opnieuw) eens kritisch tegen het licht houden dan kunnen we jouw project gebruiken als voorbeeld. Voor deelname is geen voorbereiding nodig, maar wel jouw actieve aanwezigheid. Ben je erbij? Dan loop je aan het einde van de workshop de zaal uit met een nieuwe tool in jouw instrumentarium. Boek: Johanneke de Lint (De Lint Consultancy), Thijs Kraassenberg (WesselinkVanZijst) en Roelof Benthem (Twynstra Gudde) schreven het boek op basis van hun jarenlange ervaring met Strategisch Omgevingsmanagement. Zie ook https://www.managementboek.nl/boek/9789462761889/canvas-omgevingsmanagement-johanneke-de-lint
 • De Leidraad Social Design: de SmartwayZ.NL tool om Social Design toe te passen bij mobiliteitsvraagstukken
  Tim van Veelen (AT Osborne) en Marc Smits (SmartwayZ.NL)

  Social Design is een innovatieve aanpak waarbij menselijke drijfveren en behoeften centraal staan. Dit helpt om tot onderbouwde nieuwe oplossingen te komen waarbij waarde gecreëerd wordt voor alle stakeholders. Een zinvolle aanpak dus voor complexe mobiliteitsvraagstukken, waarbij verschillende projectfasen worden doorlopen met vaak verschillende teams. Hoe maak je impact met een Social Design proces , zowel extern bijvoorbeeld bij de omgeving en weggebruikers als intern bij de overheidsorganisatie? De Leidraad Social Design helpt je hierbij. Tijdens deze workshop bespreken we hoe de Leidraad helpt te bepalen op welke wijze en wanneer Social Design ingezet kan worden. Dit doen we aan de hand van de praktijk van het SmartwayZ.NL programma en dat van jullie.


Project

 • Echte participatie vraagt om de naakte waarheid
  Kees Abrahamse (Rijkswaterstaat) en Maarten Krijger (XKP Visual Engineers)

  Deze workshop wordt georganiseerd rondom de kaartapplicatie met visuals (nu nog TiK-app genoemd) die we bij het SAA-project A9BAHO hebben ingezet om de burgers en bedrijven te informeren over de veranderingen aan de A9 tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht Zuid (ontwerp, veranderend verkeerslawaai, omleidingsroutes, animaties en filmpjes). Met deze applicatie is het in ieder stadium van een project (van planstudie tot uitvoering) mogelijk om de omwonenden, (vaar)weggebruikers en stakeholders op een interactieve wijze van informatie te voorzien. In verband met gebruik van deze applicatie in het buitenland zal tijdens de LOM-dag de nieuwe naam onthuld worden.
 • Omgeving aan boord bij de Prinses Beatrixsluis
  Jacco Kwakman (aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk), Jacqueline te Lindert en Wendy de Klerk Jankovic (Rijkswaterstaat)

  De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein ligt midden in voormalig schippersdorp Vreeswijk. Bij het project ‘Verbreding Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis’ hebben we dan ook te maken met een zeer betrokken omgeving. Een ingreep aan de sluis, zoals een uitbreiding met een 3e kolk, een renovatie en een koninklijke opening, heeft dan ook impact op die betrokken omgeving. In deze workshop gaan wij graag met jullie in gesprek over de mate waarin en de manieren waarop je een betrokken gemeenschap ook echt aan boord krijgt bij je project. Maar belangrijker nog, jullie gaan vooral ook met elkaar hierover in gesprek aan de hand van prikkelende stellingen over thema’s zoals publieksparticipatie en communicatie, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, bereikbaarheid en samenwerking OG/ON . Natuurlijk vertellen wij hoe wij het hebben aangepakt en waar we tegenaan liepen. Doel is ervaringen te delen aan de hand van enerverende gesprekken! En je maakt ook nog eens kans op een entreekaartje voor Madurodam die we per workshop weggeven.
 • ‘Meekoppelen’ binnen de gebiedsontwikkeling: kansen én valkuilen voor omgevingsmanagers
  Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

  Met de intrede van de Omgevingswet krijgt integraal werken of ‘meekoppelen’ steeds meer aandacht bij het vinden van oplossingen in onze leefomgeving. Steeds meer mensen spreken erover, maar waar hebben we het eigenlijk over als we de termen meekoppelen, meervoudig investeren of integraal werken bij gebiedsontwikkeling gebruiken? En belangrijker wellicht: Waar liggen de kansen en valkuilen voor omgevingsmanagers? Tijdens deze workshop delen wij graag onze ontdekkingen uit drie jaar praktijkonderzoek en verkennen we samen met u hoe het gedachtegoed van meervoudig investeren ondersteunend kan zijn bij het handen en voeten geven aan meekoppelen en integraal werken.
 • Issue gestuurd werken brengt je project verder
  Toine de Gier en Gerard Boks (Balance)

  Met minimale inzet een maximaal resultaat behalen? Met issue gestuurd werken is het mogelijk om op een gestructureerde manier inzicht te krijgen op je projectomgeving, de stakeholders, issues, kansen en bedreigingen. Hierdoor bent u in staat bent om op een gecontroleerde wijze snel te schakelen en alle externe invloeden op het project goed in beeld te krijgen.
 • Virtual reality en participatie
  Jim van Wingerden en Edwin Langendoen (Movares)

  Veel projecten hebben een directe invloed op de leefomgeving. Vroeger werd je als burger geïnformeerd over alles wat er ging veranderen en stond de uitkomst van bijna alles al vast. Nu mag je als burger in steeds vroeger stadium van projecten meedenken en soms zelfs meebeslissen. Met de VR-bril worden mogelijke gevolgen van het project ‘onderdoorgang Wolfheze’ direct omgezet in een tastbare ervaring. Burgerparticipatie krijgt daardoor een totaal andere dimensie waarin de diverse varianten van de projectconsequenties ervaren worden. In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden om VR in te zetten bij burgerparticipatie.
 • Salmsteke – dijkversterking en uiterwaardontwikkeling
  Marloes Springer (Lievense)

  We delen ervaringen, gaan in gesprek en leren van elkaar. Wat houdt omgevingsmanagement tijdens een verkenning in? Onze casus is het traject Salmsteke, een kort stukje dijk langs de Lek en een uiterwaard met dezelfde naam. De dijk moet versterkt worden. Tegelijkertijd zijn er ambities om de uiterwaard te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied. In de verkenningsfase hebben HDSR en Lievense samen een voorkeursalternatief voor de dijkversterking en voor de uiterwaard voorgesteld. In deze workshop laten we zien hoe we beide projecten zoveel mogelijk hebben samengebracht én bespreken we de verschillen. Samen onderzoeken we hoe een verschillend startpunt de samenwerking met de interne en externe belanghebbenden kan beïnvloeden en hoe we tools vanuit omgevingsmanagement kunnen inzetten.


BLVC

 • Met BLVC meer regie op de Openbare Ruimte
  Elco S. de Ruiter (Gemeente Almere)

  De gemeente Almere is in 2012 gestart met het invoeren van verplichte BLVC Plannen bij projecten met een grote impact op de omgeving. De aanleiding hiervoor was gelegen in het feit dat de gemeente de regie over het openbaar gebied kwijt dreigde te raken door veel projecten binnen een relatief klein gebied. Door de onderlinge invloed van de projecten én het feit dat in het gebied gebouwd, gewoond, gewerkt én gerecreëerd werd, hebben zich in korte tijd een aantal ernstige incidenten voorgedaan. Om te voorkomen dat voor elk project andere BLVC plannen moesten worden gemaakt en de markt nog niet over voldoende deskundigheid beschikte, heeft de gemeente Almere een normstellend kader opgesteld voor alle betrokken partijen. De workshop gaat in op het op een goede manier hanteren van dit normstellend kader en is daarmee interessant voor ontwikkelaars, aannemers én overheden.
 • Loket Afsluitdijk & VIA15-loket, samenwerken achter één frontoffice
  Niels Vrije en Wytse Dassen (Twynstra Gudde), Lukas Meursing (Rijkswaterstaat)

  Rijkswaterstaat wil meer gebiedsgericht werken met als doel om de hinder voor gebruikers te minimaliseren en kansen optimaal te benutten. Dat vraagt om goede samenwerking tussen de projecten en organisaties die actief zijn in het gebied. Een van de succesfactoren is om duidelijk en eensgezind te communiceren naar de omgeving. In deze workshop krijgt u een kijkje achter de schermen van Loket Afsluitdijk en het VIA15-loket, twee grote projecten van Rijkswaterstaat. Loket Afsluitdijk gaat vooral in op de communicatie (casus: afsluiting fietspad) en de samenwerkingsvorm met het project windpark Fryslan en project Vismigratierivier. Het VIA15-loket neemt u mee in de oproep vanuit de omgeving voor één loket en de inrichting van een gemeenschappelijk schaderegeling van kabels- en leidingeigenaren (casus: droogte 2018). Aan het einde van deze workshop wordt middels enkele stellingen gesproken over de voor- en nadelen en de succesfactoren in de hoop dat vele andere projecten volgen.
 • Boren in de stad, hoe doe je dat?
  Boukje Jongedijk, Lia Bos, Joyce Nolten, Tim Hagedoorn en Henk Hogenbirk (allen Gemeente Den Haag), Erik-Jan Mann en Dylan van der Louw (beiden Combinatie Rotterdamsebaan)

  Sinds de verzakkingen van huizen bij de bouw van 1 van de stations van de Noord/Zuidlijn ligt ondergronds bouwen in stedelijk gebied onder een vergrootglas. Ook de gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn merkbaar - er is weinig vertrouwen in de overheid als het om schadeafhandeling gaat. Hoe ga je daarmee om als je in een jaar tijd twee tunnelbuizen van 1640 meter gaat boren, dwars onder woningen en bedrijven door en door maar liefst twee gemeentes. Hoe communiceer je hierover met je omgeving en neem je zoveel mogelijk zorgen bij hen weg? En welke rolverdeling werkt het beste tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Tijdens deze interactieve workshop delen de gemeente Den Haag en de Combinatie Rotterdamsebaan (BAM en VolkerWessels) hun ervaringen en blikken terug op het boren van de tunnel in de Rotterdamsebaan, in 2018. Aan de hand van verschillende stellingen worden deelnemers gevraagd naar hun visie.


Mens & Gedrag

 • Welcome in my backyard (WIMBY)
  Nathalie Delorme en Harry Michels (Provincie Noord-Holland)

  Deelnemers nemen kennis van een succesvolle strategie om grote groepen burgers actief te betrekken bij een controversieel en gevoelig stuk infrastructuur: een nieuwe provinciale weg. In de strategie combineerden we e-participatie, uitvoerende verantwoordelijkheid bij burgers met een actieve sociale media benadering. Hierdoor werd nut en noodzaak van de nieuwe weg op sociale en andere media actief door bewoners ondersteund.
 • Energietransitie “van Impasse naar Inpassen”
  Joost van der Veldt en Willem Smink (RHDHV)

  Deze workshop - verdeeld over 2 rondes - gaat over het in de praktijk brengen van de energietransitie: VAN IMPASSE NAAR INPASSEN. Dat doen we door interactief aan de slag te gaan met de deelnemers. In deze workshop gaan we op zoek naar welke rollen er zijn in de energietranstie en welke rollen we in de toekomst zien in dit proces. Ook gaan we op zoek naar antwoorden: wat heb je nu nodig en wat in de toekomst? De workshop biedt handvaten om je eigen rol te kiezen. En dat helpt om van strategie tot realisatie te komen door slim omgevingsmanagement in te zetten. Aan het einde van deze workshop wordt dan ook duidelijk waar partijen morgen, volgende week en volgende maand mee aan de slag kunnen. Zorg dat je er bij bent en schrijf je in!
 • Samen met bewoners een wijk aardgasvrij maken
  Bart van der Velde en Etienne Budde (APPM Management Consultants)

  Eind 2021 moeten we weten hoe en wanneer alle wijken in Nederland van het aardgas afgaan. Gemeenten gaan dit inzichtelijk maken middels ‘wijkwarmteplannen’. Het liefst gebeurt dit uiteraard zoveel mogelijk in samenspraak met de wijk. De vraag is hoe dit proces met de bewoners zo goed mogelijk vormgeven wordt. Soms hebben bewoners zelf al initiatief genomen om plannen te maken. Zo ook in de Haagse Vruchtenbuurt. Al enige jaren zijn bewoners hier bezig met het ontwikkelen van een eigen warmtenet. De gemeente helpt om dit mogelijk te maken. APPM is hierbij nauw betrokken en is op verschillende plekken in het land actief met complexe participatieprocessen. In een interactieve setting worden de lessen gedeeld uit de Vruchtenbuurt en worden de dilemma’s met de aanwezigen besproken.
 • Het Feilbare Denken
  Christine Wortmann en Dirk van Hout (Primum) en André Opdam (Aveco de Bondt)

  Ons menselijk brein houdt ons heel vaak voor de gek. Waarom beoordelen we dezelfde situatie anders afhankelijk van de informatie die er aan vooraf gaat? Feit is dat we veel irrationeler zijn dan we denken. En dat heeft effect op hoe stakeholders omgaan met veranderingen in hun leefomgeving. Hierover gaat de workshop. De lessen van het feilbare denken zijn toegepast bij een hwbp-project en dit heeft een positieve bijdrage gehad voor het omgevingsmanagement. We introduceren het feilbare denken en we laten je door een aantal testjes zien hoe ons brein functioneert. Vervolgens gaat u met een opdracht aan de slag, zodat u zich meer bewust wordt van uw eigen feilbare denken. De workshop maakt je alert over vooroordelen en hoe je ermee kunt omgaan.
 • De een is de ander niet: verschillende burgertypen effectief bereiken én beraken!
  Joyce van Geest (SAMR) en Pieter Baeten (Antea Group)

  Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Gedrag kan je verklaren in leefstijlen. Het doel van de leefstijlbenadering is om de doelgroep hiermee echt te kennen en de drijfveer achter hun gedrag te achterhalen. Nederland kent in de basis vier leefstijlen. Wij noemen het de rode (vitaal), gele (harmonieus), blauwe (controlerend) en groene (zekerheid) manier van in het leven staan. Dit kan op het gebied van Omgevingsmanagement op verschillende manieren worden toegepast. Als namelijk de drijfveer van mensen bekend is en vervolgens wat te doen om deze mensen mee te krijgen in een project, kan er op basis hiervan een bepaald type omgevingsmanagement/ bandering van stakeholders toegepast worden. Bij iemand met een ‘rode’ leefstijl wek je bijvoorbeeld betrokkenheid bij een dijkversterking op door de context van klimaatverandering er bij te halen, terwijl je dat bij iemand met een ‘gele’ leefstijl juist niet moet doen en je beter kunt richten op de toenemende veiligheid voor de straat/buurt waar iemand woont. Door deze benadering toe te passen kan er efficiënter en gemakkelijker draagvlak gecreëerd worden voor de beperkingen of overlast die de omgeving kan ervaren bij de implementatie van projecten. In deze workshop leert u meer over de leefstijlenbenadering en over de mogelijkheden voor toepassingen in projecten.
 • Meneertje Dijk moet een nieuwe jas
  Menno van der Veen (Tertium) en Wineke Straatsma (Antea Group)

  Wie is meneertje Dijk? Voor de agrariër die langs de dijk woont is meneertje Dijk de aanvoerroute van de Campina melkwagen, de levensader van zijn bedrijf. De dorpsvereniging ziet in de eerste plaats de schoonheid van meneertje Dijk, slingerend door het historische landschap. Voor het waterschap is meneertje Dijk er allereerst om de veiligheid van de omgeving te garanderen. Hoe ga je met die verschillende belangen om? Tijdens de sessie ‘Meneertje Dijk moet een nieuwe jas’ introduceren we een nieuw perspectief op participatie waarbij een project beschouwen als een persoon. Dit perspectief heeft geleid tot de ‘RAP-methode’ (http://rapmethode.tertium.nl/), gebaseerd op praktijkonderzoek in samenwerking tussen Tertium, de Universiteit van Amsterdam en Antea Group sinds 2014. De RAP-methode biedt de omgevingsmanager een concreet handvat voor het maken van afspraken met de omgeving en het inrichten van de strategie voor omgevingsmanagement.


Bijzonder

 • Programma
  SOM binnen programma’s en multi-projecten (incl. casus)

  Ellen Smit en Fleurianne Straathof (Twynstra Gudde)

  Strategisch Omgevingsmanagement is steeds meer alledaagse praktijk binnen projecten. Maar hoe richt je SOM in als programma (of multi-projecten) organisatie? Welke doelen en strategische keuzes maak je op programma niveau? Welke activiteiten zijn binnen het programma team belegd en welke juist op project niveau? En hoe ga je daar het gesprek over aan? Door middels van casussen gaan we in op SOM binnen de programmaorganisatie. De deelnemers kunnen een interactieve workshop verwachten met eigen actieve inbreng/rol.
 • Burgerparticipatie
  Durgerdam – participatie in een Asterixdorp

  Tom den Boer (WesselinkVanZijst) en Linda van Oostrum (Hoogheemraadschap Noorderkwartier)

  Durgerdam is een monumentaal dorp onder de rook van Amsterdam met misschien wel het meest gefotografeerde stukje dijk van Nederland. De dijk is afgekeurd (HWBP) en moet worden versterkt. Bewoners vrezen verlies van uitzicht door dijkverhoging en komen in opstand. Omdat de situatie tot in de Tweede Kamer escaleert, wordt het dijkversterkingsproject begin 2017 stopgezet. Vanaf dat moment wordt gekozen voor een integrale aanpak, volgens de methodiek van Strategisch OmgevingsManagement (SOM). In deze workshop ontwerpen deelnemers zelf een participatieproces voor Durgerdam. De uitkomsten vergelijken we met het proces dat in werkelijkheid is doorlopen en nog steeds loopt. De workshop is intensief, praktijkgericht en bovenal: met creativiteit en fun! Deze workshop wordt gegeven door de participatieleider en de opdrachtgever samen: je leert dus van alle praktijkervaring uit de eerste hand!
 • Marketing
  Van werk naar merk: Inspiratiesessie Projectbranding

  Ilone Willemsen (Gemeente Zevenaar) en Lucas Wijntjes (Concepteurs)

  “Herinrichting”, “Revitalisering”, “Reconstructie”… Weg met al deze technische en -voor omwonenden- nietszeggende projecttitels! Voortaan gaan we ons project “branden”! Projectbranding is echter meer dan alleen een goede naam geven aan een project. Leer wat er allemaal komt kijken bij het branden van een project en vooral ook waarom je het zou doen. Centraal tijdens deze workshop staat de Campagne “Op weg in Zevenaar”, waarbij Ilone Willemsen deelnemers inspireert met een succesvol praktijkvoorbeeld van gemeente Zevenaar. Deelnemers gaan zelf ook actief aan de slag tijdens een leerzame groepsopdracht die wordt verzorgd door Lucas Wijntjes.
 • Serious Game
  A serious game: participatieruimte benutten binnen de omgevingswet

  Roel Sillevis Smitt en Gerben Hofmeijer (AT Osborne)

  De omgevingswet en de omgevingsvisie klinken als zware instrumenten waar slimme juristen maar iets van moeten vinden. Maar het biedt ook kansen voor omgevingsmanagers om samen met andere stakeholders aan de fysieke omgeving te bouwen. In een Serious Game laten wij je zien waarom en natuurlijk hoe! Deze wet biedt bestuurlijke afwegingsruimte, flexibiliteit en vereenvoudiging om een visie op maat te kunnen leveren voor complexe vraagstukken. Die visie is ‘vormvrij’: het is aan de overheden zelf om te bepalen hoe de visie eruit ziet. Hoe kan visievorming over de leefomgeving plaatsvinden? Wie moeten er meedenken? Wat is de impact van het visieproces op het uiterlijk van de leefomgeving? Met deze vragen gaan we in het spel spelen. We achterhalen de meningen, voorkeuren en belangen van de verschillende stakeholders en zorgen dat de juiste mensen aan tafel zitten om een omgeving mee te bedenken. Dankzij de serious game van AT Osborne kunt u op een actieve manier zien hoe de omgevingswet ten volle kan worden benut. Tijdens het spel zien de deelnemers de impact van hun beslissingen en van invloeden van buiten live gebeuren en kunnen er direct weer op reageren. Een vraag en antwoord met het spelbord. We bootsen het ‘echte’ proces zo goed mogelijk na: zo kan het gebeuren dat er halverwege het spel een nieuwe politieke wind waait of dat de voorgenomen investeringen worden afgeblazen geblokkeerd! Wat nu?
 • Nieuwe ontwikkeling
  Vergoeding voor participatie stakeholders

  Anne Melchers (Min EZK), Regien Arends (TenneT) en Zita van Aggelen (Platform LEO)

  Wij merken dat participatietrajecten veel vragen van lokale en regionale overheden, maar ook van bijvoorbeeld natuurorganisaties. Ze worden uitgenodigd voor gesprekken, belangenvertegenwoordiging en sessies, en om mee te lezen in stukken en die van commentaar te voorzien. Er wordt een beroep gedaan op hun kennis. Aan de ene kant wordt dit gewaardeerd, aan de andere kant vraagt het veel tijd en krijgen wij vaak de vraag hoe de uren die hierin gaan zitten vergoed worden. Er komen zelfs concrete vragen of wij een vergoeding kunnen geven voor deze tijdsinspanning. Hoe gaan we om met deze en soortelijke vragen? Wat is reëel om te vragen van je stakeholders? Hoe kom je stakeholders tegemoet zonder in de waan van omkoping terecht te komen? Hoe kunnen bestuurders hierin een rol spelen? Zou er iets landelijk aangekaart of afgesproken moeten worden in het kader van de omgevingswet?
 • Participatie Omgevingswet, -visie, -plan
  Participatie bij omgevingsvisie en omgevingsplan

  Dick Spel (TASK), Quinten Atsma (Task)

  Participatie bij omgevingsvisie en omgevingsplan richt zich op een zo groot en breed mogelijke doelgroep. Bij de omgevingsvisie zal vooral gezocht worden naar gemeenschappelijke waarden, terwijl bij het omgevingsplan meer de nadruk zal liggen op argumenten, meningen en stellingen. Visie en plan hebben niet meer, zoals nu nog het geval is, vaste ijk- of herzieningsmomenten. Een doorkijk tot een bepaald jaar (structuurvisies) of een geldigheid van tien jaar (bestemmingsplan) is geen wettelijke verplichting meer. De gemeenteraad heeft als opdracht visie en plan voortdurend actueel te houden. Betekent dit dan dat na de eerste vaststelling van de visie of het plan er vervolgens geen participatie meer plaats zal vinden? Dat klinkt strijdig met de geest van de Omgevingswet, waarin participatie als belangrijk wordt beschouwd. Hoe kan je bij het actueel houden van visie en plan tegelijkertijd de participatie 'up to date' houden. De workshop gaat in op de participatie-buurtzorg ofwel de noodzaak van 'laagdrempelige permanente participatie'.