×
 

Workshops 2015

N.b.: door aanpassingen bij de sessies kan het voorkomen dat de nummering van de workshops niet doorloopt.

01. Zes jaar lang een historische stad verbouwen (ProRail)
 

In deze sessie wordt de werkwijze van omgevingsmanagement in Delft toegelicht. De aandacht gaat hierbij uit naar een scala aan onderwerpen:

 • samenwerking tussen aannemer, gemeente en ProRail op het gebied van OM (hoe deze bedoeld was en hoe deze uitpakt)
 • archeologie
 • binnenstedelijke problematiek (k&l, omleidingen, parkeerplaatsen)
 • samenwerking met de omgeving
 

Francis Nauman (ProRail)
Jeroen Mansveld (ProRail)

Vorm: lezing, interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: inzicht in de manier waarop beleidsdoelstellingen OM in de praktijk uitwerken
   
03. Omgevingsmanagement voor assetmanagement (Twynstra Gudde)
 

Bezuinigingen, een overheid die meer terugtreedt en het toenemende belang van samenwerking. Verschillende redenen die nopen dat assetmanagement boven aan de actielijst van beheerders komt. Assetmanagement brengt kosten, middelen, prestaties, risico’s en gebruik bij elkaar. Stakeholders stellen eisen aan deze onderdelen: de gemeenteraad wil dat een brug zo min mogelijk buiten gebruik is en de weggebruiker begint te morren bij een file langer dan 10 minuten door werkzaamheden. Omgevingsmanagement helpt om de belangen van de stakeholders inzichtelijk te maken, waardoor het mogelijk wordt om beargumenteerde afwegingen te maken voor de beleidsdoelstellingen van assetmanagement. Dit vergt een andere blik vanuit omgevingsmanagement. In deze workshop gaan we samen met de deelnemers een zoektocht aan om de raakvlakken tussen de twee processen in kaart te brengen en bieden handvaten dit in de eigen organisatie toe te passen.

 

Jan Maarten Kroon (Twynstra Gudde)
Nicolet Luisman (Twynstra Gudde)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: een overzicht van de raakvlakken tussen omgevingsmanagement en assetmanagement waarmee de deelnemer aan de slag kan om deze in zijn/haar eigen werk in te vullen.
   
04. Innovatie in mobiliteit: rol voor gebruikers en stakeholders (Twynstra Gudde)
 

In de wereld van mobiliteit zijn veel technische innovaties in ontwikkeling; het toekomstbeeld van de zelfrijdende auto komt elke dag dichterbij. Technologie op zich zal de wereld niet veranderen. Ook sociale innovatie speelt een steeds belangrijkere rol door een verhoogde aandacht voor gedragsverandering. Vanuit hun ervaringen in het expertteam van Beter Benutten Vervolg en InnovA58 gaan Pieter Arends en Wouter van der Burg met u in gesprek over hoe innovatie tot stand komt met een belangrijke rol voor gebruikers en stakeholders. De sessie gaat in op het innovatieproces en hoe u relevante doelgroepen en organisaties kunt betrekken. Innoveert u mee?

 

Pieter Arends (Twynstra Gudde)
Wouter van der Burg (Twynstra Gudde)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: de deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt om innovatie in hun eigen project vorm te geven.
   
05. Strategisch Omgevingsmanagement in Energie – infra projecten. De Vijf Componenten van Strategisch Omgevingsmanagement (Twynstra Gudde)
 

De energiesector is in verandering. Investeringen zijn nodig. Energienetten worden aangepast en uitgebreid. Nieuwe energiebronnen worden ontwikkeld. Bij deze grote verandering is samenwerking tussen bestaande partijen met nieuwe partners nodig. Ondanks de maatschappelijke behoefte aan vernieuwing en verbetering van onze energievoorziening, blijven projecten in de openbare ruimte op weerstand stuiten. Iedere m² is bestemd en toch zijn ingrepen in de openbare ruimte nodig. Voor je het weet verzandt een project in ellenlange procedures. Energievraagstukken vragen dus om professioneel belangenmanagement van overheden en bedrijven! Aan de hand van het 5 componenten model en de praktijk nemen wij de deelnemers mee van planvorming tot en met de uitvoering.

 

Thijs Kraassenberg (Twynstra Gudde)
Johanneke de Lint (Twynstra Gudde)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: Deelnemers krijgen inzicht in het SOM 5 componenten model, toegespitst op Energie- infra projecten
   
06. Praktijkproef Amsterdam: lessen in samenwerking tussen vier partners en met de markt en de kennisinstellingen (Rijkswaterstaat)
 

De Praktijkproef Amsterdam is een proef om files in de regio Amsterdam te verminderen. Het bijzondere is dat het gaat om een grootschalige proef met innovatief gebruik van technologieën in de auto en op de weg. Weggebruikers krijgen persoonlijke reisinformatie in de auto om zelf de beste reiskeuze te maken. Verkeerslichten en elektronische borden reageren gecoördineerd op voorspellingen van files. Zo komen weggebruikers sneller op hun bestemming en kunnen zij rekenen op een betrouwbare reistijd. Overheid, markt en wetenschap werken in PPA op een innovatieve manier samen aan oplossingen voor betere bereikbaarheid in drukke regio’s. Bij aangetoonde kosteneffectiviteit biedt dit mogelijkheden voor nationale en internationale toepassingen en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. PPA bundelt hiermee toonaangevende ontwikkelingen van verkeersinformatie en verkeersmanagement.
Her afgelopen jaar hebben grootschalige wegkantproef op de A10 plaatsgevonden. Thans lopen proeven met persoonlijke real-time reisinformatie app’s voor het woon-werk en evenementverkeer.
PPA voert evaluaties uit, waaronder naar de samenwerking en organisatieprocessen. Daaruit komen zeer vele boeiende lessen en ervaringen naar voren die interessant zijn voor alle omgevingsmanagers. Wat is samenwerking, welke ontwikkeling kun je bereiken, hoe doe je dat op alle niveaus (bestuurlijk, ambtelijk, met de markt, wat zijn do’s en don’ts, wat zijn tips.

 

Hans Kramer (RWS)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: Het resultaat zijn lessen en tips hoe een omgevingsmanager kan functioneren in een samenwerkingsproject van 4 gelijkwaardige partners en kan samenwerken met de markt en kennisinstellingen. De principe van SOM stakeholdersmanagement zijn daarbij toepasbaar om de samenwerking te verdiepen en met de omgevingspartijen tot een effectieve uitvoering te komen.
   
07. Creëren van gezamenlijke doelstellingen voor opdrachtgever en opdrachtnemer met behulp van ‘Best Value’! (Rijkswaterstaat)
 

Inzicht geven in de verschillende belangen van primair de opdrachtgever & opdrachtnemer en secundair de stakeholders. Welke kansen en bedreigingen biedt de Best Value aanpak in relatie tot de verschillende belangen? Wat zijn de voorwaarden voor het succesvol invulling geven aan Best Value?

 

Joris van den Hoek 
(Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: de deelnemer krijgt inzicht in:
a. de verschillende belangen van partijen;
b. de kansen en bedreigingen van de Best Value aanpak;
c. de rol en houding van partijen binnen een project.
   
08. Samen werken aan sluizen: best practices en lessons learned in omgevingsmanagement van het programma Sluizen (Rijkswaterstaat)
 

Zes sluizen, één programma. Ieder project is uniek. Maar door onze verschillende ervaringen te delen, dragen we allemaal bij aan de kennis van het programma Sluizen. En die kennis delen we graag met jou tijdens deze workshop.

 

Jacqueline te Lindert (RWS) 
Joost van de Beek (RWS)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: deelnemer doet kennis op over stakeholdermanagement, DBFM contracten, samenwerken met marktpartijen en gaat naar huis met het inspiratieboekje 'Samen werken aan sluizen'.
   
09. Iemand stapt boos op je af, wat doe je? Dansen met je omgeving! (Infram)
 

Iedereen kent wel situaties waarin de omgevingsbenadering tot knellende reacties heeft geleid. Hoe is dat gekomen? En hoe heb je het uiteindelijk opgelost?

In een ludieke en interactieve sessie worden samen met elkaar de do’s en dont’s voor interactie met elkaar uitgewisseld. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan procedure en inhoud van je boodschap, maar juist ook hoe je interactie en gevoel op een juiste manier toepast in je benadering van je projectomgeving. Hoe reageren wij op elkaar, hoe voelen we ons daar bij? Vragen we wel of de ander het begrepen heeft?
In deze workshop komt dit allemaal aan bod. Het enige wat je moet doen is je eigen bad of best practices mee nemen op gebied van interactie met stakeholders, beheerder, (interne) projectteamleden of andere belanghebbenden.

Doel van de sessie is om elkaar een spiegel voor te houden en zodoende meer bewust te worden van je eigen interactievalkuilen. Samen vinden we de juiste interactie met je collega’s en stakeholders, ook tijdens dagelijkse projectdruk!

 

Patrick Kemperman (Infram)

Vorm: intervisie
Resultaat: door een dansvloersessie van een uur breng je zelf je eigen interactievaardigheden naar een hoger niveau.
   
10. Van Meerlaags Veiligheid naar Markant Leefbaar en Veilig Marken: co-creatie bij waterveiligheid (Infram)
 

Vanuit een traditioneel dijkversterkingsproject (HWBP-2) is het op Marken gelukt om tot een co-creatie te komen. Samen met projectleider André Sluiter (RWS) nemen Berthe Brouwer (Infram) en Petra van den Brand u mee in de do’s en dont’s van samenwerking met overheden en betrokken bewoners. Wat is het verschil tussen traditioneel omgevingsmanagement en deze co-creatie? Ook de werksessie zelf wordt een co-creatie want uw vragen en ervaring bepalen waar we mee aan de slag gaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de volgende zaken:

Hoe is het gelukt om binnen ca. 1 jaar een MIRT onderzoek af te sluiten? Wat betekent het concept meerlaags veiligheid in dit proces? Wat voor rol heeft leren en evalueren gespeeld in deze pilot. Hoe zijn zij omgegaan met het plan van een aantal bewoners om een totaal andere dijk aan te leggen? Hoe leg je uit dat het nooit 100% veilig is en vraagt dat andere samenwerkingen. Wat betekent beheer en onderhoud voor de relatie met gemeente en bewoners.

 

Berthe Brouwer (Infram)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: Kennismaken en oefenen met co-creatie
   
11. Toepassingen 3D visualisaties vanuit praktijkvoorbeelden (XKP visual engineers)
 

3D Visualisaties worden steeds meer toegepast in civieltechnische projecten en projecten met een duidelijk omgevingsbelang. Hiermee ontwikkelen zich ook de technieken die ingezet kunnen worden om te communiceren met belanghebbenden. Maar wat is er nou precies allemaal mogelijk? Wat werkt het beste voor mijn project? Waar moet ik op letten? Allemaal vragen die wij graag met u beantwoorden aan de hand van uw concrete vraagstukken. Welke oplossing zouden wij u aanraden? Wat hebben wij daarvoor van u nodig? Waar letten wij op? Vragen die geheel vrijblijvend beantwoord worden in deze sessie.

 

Maarten Krijger (XKP visual engineers)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: projectmanagers, omgevingsmanagers en communicatieadviseurs krijgen een beter inzicht in wat er komt kijken bij het inzetten van 3D visualisaties in projecten met een omgevingsbelang
   
13. Participatie in planstudie A27 (Movares)
 

De combinatie FLOW27 (Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng) voert de planstudie Houten-Hooipolder uit. Een omvangrijk project met een lengte van 47 km. en dus 47 km. 'omgeving', door drie RWS-districten, drie provincies en negen gemeenten.
In de workshop geven we inzicht in de opgaven die in het gebied spelen en hoe die met de omgeving worden opgepakt. De 'flow' van het project zorgt ervoor dat in korte tijd flinke knopen worden doorgehakt.

 

Fons van Reisen (Movares)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: nnb
   
14. Omgevingsmanagement, een gezamenlijke opgave voor opdrachtgever en opdrachtnemer? Maar hoe werkt dat in de praktijk? (Movares)
 

Complexe omgevingsmanagement met meerdere partijen en OG’ers is niet eenvoudig. Hoe bewaak je de kwaliteit en draagvlak in zo’n complex traject. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer worstelen hier mee. Het project Oostelijke Langstraat kent zo’n complexe omgeving en heeft ervaring in deze situatie. Vragen waar onder andere op ingegaan wordt zijn:
• Waar houdt de verantwoordelijkheid voor ON op en begint die van de OG
• Hoe zorg je als OG er voor dat ON zich mede eigenaar voelt van het project
• Hoe borg je de kwaliteit en hoe meet je die
• Welke aanbestedingsvorm past hier goed bij
Dit alles wordt op een interactieve manier overgedragen waarbij zowel OG als ON van het project aanwezig zijn

 

Richard Savenije (Movares)
Ivette van der Linden (Provincie Noord Brabant)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: creeeren van win win situatie; projectdoelstelling staat voorop
   
15. 12 belangen, 13 oplossingen (Raak!)
 

Bij ruimtelijke projecten spelen de belangen van betrokkenen een steeds grotere rol. De tijd dat formele bezwaarprocedures de enige vorm van interactie met de omgeving zijn, is definitief voorbij. Maar hoe betrek je mensen op een constructieve manier bij het inrichten van ‘hun’ omgeving?

Tijdens een interactieve sessie verwelkomt RAAK! je in hun wereld. De sessie bestaat uit de volgende onderdelen:
- Belangen signaleren: stakeholders en hun belangen in beeld brengen.
- Belangen interpreteren: analyseer de vraag achter de vraag.
- Belangen integreren: concretiseer je aanpak en breng de wereld van je omgeving en de wereld van je projectteam bij elkaar.

Na afloop van de sessie heb je de handvatten en voorbeelden om botsende belangen om te buigen tot nieuwe oplossingen.

 

Eveline du Perron (Raak!)
Marlies Langbroek (Raak!)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: kennis delen over hoe publieksparticipatie en omgevingscommunicatie kunnen worden ingezet in projecten
   
16. Samenwerkingsplatform voor omgevingsmanagement (think project! BeNeLux)
 

Wie heeft dat gespreksveslag nog met die bewoner? Wat is er afgesproken in het bestuurlijk overleg? Op welke tekening staan werkzaamheden aan de kabels en leidingen bij boer Janssen? Hebben we nu alle vergunningsvoorwaarden uitgevoerd? Enkele vragen waar een Omgevingsmanager tegenaan loopt tijdens zijn /haar werkzaamheden. Hoe hou je overzicht op alle documenten en acties in de omgeving. In deze workshop laten we zien hoe belangrijk het is om vanaf dag 1 een goed overzicht te hebben van alle omgevingsinformatie en hoe je in een zeer korte tijd kan beschikken over de juiste informatie op elk gewenst moment. Be Prepared!

 

Daniel Eggermont (Depond BV)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: een visie op gestructureerd omgevingsmanagement
   
17. Sneak Preview: Verbinden Onderhandelen (P2)
 

Ben je bezig in een klus waarin je merkt dat de voortgang stokt door een of meer lastige mensen/partijen? Benieuwd naar wat daar achter kan zitten? Hoe je toch weer beweging kan creëren en mensen weer kan betrekken? Kom kennismaken met de aanpak van Verbindend Onderhandelen in een interactieve workshop. Het uitgangspunt van Verbindend Onderhandelen is wederzijdse winst. Denken vanuit belangen in plaats van standpunten. De taart vergroten voor we hem verdelen. Consensus in plaats van compromis. Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het allerminst. Kom de eerste inzichten uitproberen en toepassen op je eigen klus.

 

Femke Vergeest (P2 Proces- en Projectmanagers)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: je kunt één van de principes van Verbinden Onderhandelen doorgronden en toepassen op je eigen werk
   
18. Omgevingsmanagement binnen de eigen organisatie (P2)
 

Omgevingsmanagement richt zich traditioneel op stakeholders en belanghebbenden in de buitenwereld. Binnen de eigen (project)organisatie moeten directe collega’s, managers en bestuurders ook geloven en meewerken aan het project of opgave. Wat is de rol van de omgevingsmanager binnen de eigen organisatie ten behoeve van het project of de opgave? Op basis van een praktijkcase, verankeren van de nieuwe denk- en werkwijze Beter Benutten van Infrastructuur binnen RWS, deelt Gerben Vat van p2 zijn werkwijze en ervaringen. Hierna gaan we met elkaar in gesprek of en op welke wijze de omgevingsmanager in de eigen organisatie kan bijdragen aan het in beweging brengen van de organisatie.

 

Gerben Vat (P2 Proces- en Projectmanagers)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: handvatten om als omgevingsmanager je eigen organisatie in beweging te krijgen en te houden
   
19. De wijsheid van Aristoteles in uitvoering! (Future Insight)
 

"Het geheel is meer dan de som van de delen". Door het samenbrengen van mensen, processen en (technologische) middelen, is het anno 2015 mogelijk om de omgeving alomvattend te managen.

Krijg inzicht en doe inspiratie op in hoe we de delen samenbrengen en wat dit kan betekenen voor jouw dagelijkse praktijk. In deze interactieve workshop brengen we praktijkvoorbeelden, krijg je handvatten toegereikt en spelen we op het veld van mens, proces en middelen.

 

Renske Verbeek (RVPC)
Judith van Deth (Future Insight)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: inzicht en kansen voor eigen werkproces, gekoppeld aan het DPT-dashboard waarbij processen slim worden gekoppeld aan geografische informatie
   
20. Hoe krijg je iedereen optimaal mee? (De impact regisseur)
 

Wil je meer inzicht hoe je als omgevingsmanager anderen makkelijk uitnodigt bij het proces? Wat is belangrijk om je rol optimaal in te vullen? En wat is daarvoor nodig? In deze workshop werken we interactief met allerlei werkvormen om luisteren en manieren om vragen te stellen te oefenen. Je krijgt inzicht in je eigen waarneming en oordeelsvorming. We gaan focussen op wat je wilt bereiken en wat daarvoor nodig is.Het resultaat van de workshop kun je direct toepassen in je eigen praktijk.

 

Juliet de Barbanson (De impact regisseur)

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: inzicht in je eigen waarneming en oordeelsvorming zodat je dit direct kunt toepassen, tips hoe je optimaal betrokkenheid bereikt en inzicht wat je nodig hebt om je doel te bereiken.
   
21. Masterclass: Stakeholdermanagement in een veranderende omgeving (Customeyes) (75 min)
 

Het speelveld rondom veel organisaties is sterk aan het veranderen. Er is steeds meer aandacht voor stakeholders en het aandeel dat zij leveren in het succes van organisaties. Maar wie zijn uw stakeholders? Hoe richt ik mijn diensten in voor de ‘nieuwe’ stakeholder? Veel organisaties zijn zoekende om zich op de juiste manier te positioneren in de markt.
Deze masterclass geeft u inzicht in het volgende:

 • Hoe ga ik om met mijn stakeholders in een veranderende omgeving?
 • Hoe positioneer ik mijn organisatie in een veranderende omgeving?
 • Hoe krijgt u duidelijkheid over uw positie en die van uw stakeholders?
 

 

Vorm: Masterclass (75 min)
Resultaat
- Praktische handvatten voor het bepalen van uw koers met uw stakeholders
- Tips voor optimale stakeholderwaarde
   
22. Technieken uit de gedragspsychologie: onmisbaar voor de omgevingsmanager (APPM)
 

De gedragswetenschap kent vele technieken om gedrag positief te beïnvloeden.
Hoe gebruik je technieken uit de gedragspsychologie om weerstand te doorbreken? Of nog beter: om weerstand te voorkomen? Wil je je deze technieken eigen maken en leren hoe je die kunt toepassen in jouw dagelijkse projectpraktijk? Project- en omgevingsmanagers kunnen veel baat bij hebben bij meer kennis hierover. Denk bijvoorbeeld aan onderhandelingen over grondverwerving of een bewonersavond waar je met emotionele bewoners een constructief gesprek wil voeren.
In deze korte workshop van APPM en Dijksterhuis & Van Baaren nemen we je mee In de gedragstechniek vertaald naar de projectenpraktijk.

 

Hellas Schelleman (APPM)
Kevin de Goede (Dijksterhuis & Van Baren)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: herkennen dat er meer zit achter weerstand / passiviteit van stakeholders en weet je dat er een gereedschapskist vol technieken bestaat om daarmee aan de gang te gaan.
   
23. Laten wij slimme opposanten ons project gijzelen? (APPM)
 

Hoe goed de omgevingsmanager ook zijn best doet, vroeg of laat zijn er partijen die hun kont tegen de krib gooien. Ze zijn tégen en stellen alles in het werk zetten om het project pootje te lichten. Geen middel blijft onbenut om het project in een kwaad daglicht te stellen. Hoe voorkomen wij dat zij ons project gijzelen?

Moeten we eindeloos met deze mensen in gesprek blijven? Ons juist harder teweer stellen? Gooien we de luiken dicht, zodat tegenstanders geen vat krijgen op het project? Of houden we vast aan openheid, transparantie en daarmee kwetsbaarheid?

APPM legt een actuele casus voor en wil in een goed gesprek de dilemma’s scherp krijgen. En liefst ook de oplossingen.

 

 

Vorm: interactieve presentatie, intervisie
Resultaat: Maximale verwarring
   
24. Mediation: wat is het en wat kun je ermee? (APPM)
 

In de werkpraktijk van ruimtelijke projecten doen zich vaak belangentegenstellingen voor. Soms kan men deze niet gezamenlijk overbruggen en ontstaat een conflict. Factoren als oordeelsvorming over de ander, vooringenomen standpunten, maar ook impliciete overtuigingen of persoonlijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we dan niet meer open naar elkaar luisteren en niet meer oplossingsgericht communiceren.
Dan lijkt niets meer te helpen in een uiterst stroeve samenwerking en alle technieken zijn al geprobeerd, dat kun je dan nog?
In dergelijke situaties helpt mediation. Wat is mediation, en wat kun je er mee, wanneer is het wel zinnig en wanneer niet? Moet je als goede omgevingsmanager deze skills ook al in de bagage hebben?

We lopen de 10 do's en don's met je door naar aanleiding van jouw sprekende concrete voorbeelden.

 

Jelle Kootstra (APPM)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: weten wat mediation voor je kan doen
   
25. Mobiele App & Omgevingsmanagement (REALURBAN)
 

In 2014 heeft REALURBAN haar mobiele App gelanceerd voor de gebouwde omgeving. Met deze flexibel in te richten App spelen wij in op het snel groeiend gebruik van Smartphones en Tablets. Met deze app krijgt de projectcommunicatie gegarandeerd een enorme impuls!

In onze interactieve workshop gaan we in op de meerwaarde van een mobiele app bij de projectcommunicatie. Je komt daarbij meer te weten over:

 • wat zijn de laatste trends op het gebied van apps?
 • welke technologie steekt er achter
 • de functionaliteiten van een communicatie -app
 • hoe zet ik een app in bij projectcommunicatie
 • leerervaringen op andere projecten en de toegevoegde waarde voor jouw project
 • en nog veel meer…
 

Remco Pouwels (REALURBAN)
Rene Baelde (Rebels4Media) 

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: inzicht in de kansen die een mobiele app biedt bij projectcommunicatie
   
26. Leer zes lessen voor een goede start bij jouw participatietraject! (XTNT)
 

Gemeente Utrecht heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan de vertaling van maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU). Hieruit zijn concrete projecten gerealiseerd. Samen met bewoners en ondernemers zijn de verkeersmaatregelen ontwikkeld. Deze werkzaamheden zijn nu in uitvoering.

Wat ging er goed en wat ging fout bij het betrekken van de omgeving? Welke lessen kunnen getrokken worden uit het participatieproces? Dit staat centraal tijdens deze sessie. Zes lessen uit het participatietraject in gesprek met de deelnemers komen naar voren.

Start je binnenkort met een project, waarbij de omgeving wordt betrokken bij de uitvoeringsplannen? Dan is deze sessie voor jou!

 

Like van der Ham-van Hulten (XTNT Experts in Traffic & Transport)
Onno van Schaik (Gemeente Utrecht) 

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: handreiking in de 6 lessen uit het participatietraject om van plan tot uitvoering te komen met bewoners en ondernemers
   
27. Sociale media als gamechanger – andere energie voor energie projecten (RoyalHaskoning/DHV)
 

De verhouding tussen overheid, initiatiefnemers en burgers is radicaal gewijzigd door participatie en de social media. Risico’s voor energieprojecten zijn vertraging, verliezen en reputatie schade. Hoe behoud je je Social Licence To Operate? Hoe ligt je project erbij in de social media?
HaskoningDHV heeft een tool om social media te kunnen volgen. We geven inzicht in resultaten en mogelijkheden. Aan de hand van de gaswinning in Groningen en voorbeelden uit Canada en Australië geeft Eelco de Groot (Social License to Operate expert voor de Olie, Gas en Mijnbouw sector) tools en trends voor het omgevingsmanagement van energie projecten.

 

Eelco de Groot (RoyalHaskoning/DHV) 

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: zicht op de impact van social media
Tools en trends voor omgevingsmanagement in de energiesector
   
28. Sneak Preview: veranderingen in speelveld OM door Omgevingswet (RoyalHaskoning/DHV)
 

De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, infrastructuur, milieu, natuur en water: allemaal belangen van de leefomgeving. De wet geeft meer bestuurlijke afwegingsruimte en regelt niet alles met 100% zekerheid dicht. De inzet van de Omgevingswet is daardoor een cultuuromslag voor ons allemaal: de gebruikers, de beslissers, de overheden, burgers én omgevingsmanagers. Christiaan Soer, senior jurist, schrijft mee aan de regelgeving. De workshop geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en bereidt ons voor op het nieuwe speelveld en gewijzigde spelregels: samen een lekker potje spelen aan de hand van enkele cases.

 

Christiaan Soer (RoyalHaskoning/DHV) 

Vorm: discussie
Resultaat: inzicht in rol van Waterschappen en Provincies in de bestuurlijke besluitvorming; inzicht in kansen voor omgevingsmanagers
   
29. Masterclass: Wat is de toegevoegde waarde van communicatie bij strategisch omgevingsmanagement? (Conclusion Communication)
 

Strategisch omgevingsmanagement is voor de omgevingsmanager geen onbekende. Conclusion Communication neemt u graag mee in de aanvulling van communicatie op de SOM aanpak. Oftewel: de SOMCOM! We geven inzichten in waar communicatie de SOM aanpak aanvult, versterkt en waar zitten de raakvlakken? Hoe werk je samen aan draagvlak, begrip en vertrouwen voor jouw project. Onze visie is: omgevingsmanagement en communicatie werken daarin als een tandem met elkaar samen. Hoe vlieg je vanuit deze twee verschillende disciplines hetzelfde vraagstuk aan? En moet je het als omgevingsmanager zelf kunnen of is het een expertise die je er ook bijhaalt?

 

Elske Fukken (Conclusion Communication)
Wendy de Klerk
(Conclusion Communication) 

Vorm: masterclass
Resultaat: inzicht in waar communicatie de SOM aanpak aanvult en versterkt.
Meer informatie: www.conclusioncommunication.nl
   
30. Mensen raken met innovatieve communicatietools (Conclusion Communication)
 

Iedereen is altijd en overal bereikbaar. Digitale middelen zijn daarom onmisbaar in je aanpak om mensen te raken. Gaat het om participeren, visualiseren of oriënteren? Afhankelijk van de projectfase en doelstelling zet Conclusion Communication in haar (omgevings)communicatieaanpak innovatieve tools in. Wij laten u graag heel praktisch zien wat u per projectfase of doel kunt inzetten en met welk resultaat. Hoe kun je je projectdoelen realiseren via online participatie? Wat levert een investering in interactieve visualisaties nou echt op? Laat je in 60 minuten inspireren hoe je met de inzet van slimme communicatietools het draagvlak, begrip en vertrouwen in jouw project vergroot.

 

Tom Kolsters (Conclusion Communication)
Bregje van Rij (Conclusion Communication)
i.s.m. partners in omgevingscommunicatie

Vorm: interactieve presentatie
Resultaat: dosis inspiratie en innovatie voor ‘the next step’
   
31. Omgevingscontract: ‘nee roepen is geen optie’ (Antea Group)
 

Burgerparticipatie is een thema waar we niet meer omheen kunnen. Zo ook in de ruimtelijke ontwikkeling. Maar hoe geef je het vorm? Hoe borg je de belangen van burgers en andere stakeholders die betrokken zijn bij een project? En welke ontwikkelingen vinden er plaats op het gebied van participatie? In de workshop bespreken we deze vragen en mogelijke toepassingen van het instrument Omgevingscontract.

Het Omgevingscontract is gebaseerd op ‘Community Benefits Agreement’ (CBA) uit de V.S., een tool waarmee overheden en ontwikkelaars effectief belanghebbenden betrekken. Bij het Omgevingscontract verloopt het contact tussen burger en initiatiefnemer anders dan bij een regulier gebiedsontwikkelingsproject. De initiatiefnemer heeft vanaf een vroeg stadium rechtstreeks contact met belanghebbenden uit de omgeving en maakt met hen afspraken over de voorwaarden van een project. Dit leidt uiteindelijk tot een snellere uitvoering van projecten, minder bezwaarprocedures en publiek draagvlak met als resultaat kwalitatief hooggewaardeerde plannen. In deze workshop nemen we je mee in de toepassingsmogelijkheden van dit instrument, zodat je antwoord krijgt op de vraag: Hoe kan je als omgevingsmanager profiteren van de mogelijkheden van het Omgevingscontract?

 

Liesbeth Bijvoet (Antea Group)
Jesse Stammers (Antea Group)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: inzicht hoe het Omgevingscontract er voor kan zorgen dat belanghebbenden echt betrokken worden in de plannen en uitvoering, waardoor betere projecten met meer draagvlak ontstaan
   
32. Sensortechnologie & omgevingsmanagement: toegevoegde match! (Antea Group)
 

Meten = weten! Steeds vaker vraagt de opdrachtgever meetbare projectdoelstellingen en prestatie-indicatoren (KPI), zoals bij Best Value projecten. Maar hoe meet je nu omgevingsmanagement? Er is nu een innovatieve toepassing waarmee je per telefoon gewaarschuwd wordt, zodat je direct kunt ingrijpen als dat nodig is en realtime op je tablet/ laptop (in de keet, op kantoor) de meetresultaten kunt bekijken. Deze toepassing is gebaseerd op sensortechnologie en kan alles meten wat maar meetbaar is, zowel apart als gelijktijdig. Denk hierbij aan grondwaterstanden, trillingen, geluid, lucht, geur, licht, etc. Kortom: hiermee kan een omgevingsmanager aantonen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met zorg voor de omgeving.
Deze toepassing kan ook ingezet worden om de meetgegevens met de omgeving te delen, bijvoorbeeld om aan te tonen dat de trillingen onder de norm blijven. Maar wat is hierin mogelijk, en welke informatie deel je met de omgeving?

 

Paul Hoogerwerf (Antea Group)
Dennis van Haeren (Antea Group)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: inzicht hoe deze innovatie manier van het inzetten van technologie voor omgevingsmanagement voorsprong geeft bij aanbestedingen, inzicht geeft voor de omgeving tijdens de uitvoering van projecten en last but not least kan informatie opleveren voor past performance waar we allemaal zo hard op naar op zoek zijn in Best Value aanbestedingen
   
33. Excursie asfaltfabriek (Heijmans)
 

Altijd al willen weten hoe asfalt wordt gemaakt? Kom dan naar de rondleiding in de asfaltcentrale van Heijmans. Deze asfaltcentrale ligt op loopafstand van de congreslocatie.
Het bezoek zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Als je je aanmeldt voor deze workshop, zorg dan zelf voor veiligheidsschoenen. Overige veiligheidskleding is aanwezig op de locatie.
De excursie duurt twee uur.

 

 

Vorm: excursie, rondleiding door de asfaltfabriek
Resultaat: weten hoe asfalt wordt gemaakt en wat er allemaal bij komt kijken
   
34. Verkeersmanagement: Cruciaal voor goed Omgevingsmanagement? (ManEngenius)
 

Tijdens de aanleg van infrastructurele projecten moet de bereikbaarheid gewaarborgd blijven. De laatste jaren is de projectgebonden aanpak van verkeershinder steeds meer de standaard geworden. Het minimaliseren van de verkeershinder tijdens de realisatiefase begint ruim voor de aanvang van de 'echte' werkzaamheden. Door bijvoorbeeld tijdens de planontwikkeling rekening te houden met de bouwfasering van het project is onnodige hinder te voorkomen. Ook tijdens de voorbereidingsfase kan gestuurd worden op het minimaliseren van verkeershinder door het uitdagen van de gegadigden/aannemers om het project slim te bouwen en de activiteiten zo te plannen dat de doorstroming optimaal wordt gewaarborgd. Verder worden flankerende maatregelen als verkeersmanagement (regelscenario’s, incidentmanagement, reistijdinformatie, etc.) en mobiliteitsmanagement (trein, bus, fiets, etc.) ingezet om de hinder te beperken. Verkeersmanagement speelt een prominente rol binnen omgevingsmanagement tijdens de voorbereiding en realisatie van projecten. De omgeving deelgenoot maken van de problematiek en samenwerking om oplossingen te realiseren om de bereikbaarheid te waarborgen. Tijdens onze workshop gaan wij aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden in op bereikbaarheid als belangrijke pijler van omgevingsmanagement.

 

Niels van den Brink (ManEngenius)
Johan Feld (ManEngenius)

Vorm: interactieve presentatie, praktijkvoorbeelden
Resultaat: handvatten voor gedragen voorbereiding en uitvoering van verkeersmanagement bij infrastructurele projecten
   
35. Verleg je grenzen: Ringland kan! Een realistisch concept voor de overkapping van de hele Antwerpse Ring
 

‘Een goed concept past op een bierkaartje’. Onder dat motto lanceerde Stramien in 2012 het idee voor de reorganisatie en de overkapping van de hele Antwerpse Ring. Met een grote publiekscampagne kregen ze de steun van de Antwerpenaar achter zich. Om het concept kracht bij te zetten haalden ze dankzij de steun van 5000 crowdfunders, 100.000 euro op om 4 extra studies laten uitvoeren. Het project Ringland gaat van een droom naar de realiteit. De ambitie voor dit grote infrastructuur-project in Vlaanderen moet zijn: een geïntegreerd plan, dat tegelijk de mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling helpt oplossen. Een plan van de 21ste eeuw. Enkel door integraal samen te werken en daar actief de omgeving bij te betrekken kunnen we het hart van de files aanpakken en de leefbaarheid in Antwerpen verhogen. Voor meer informatie: www.ringland.be; www.stramien.be.

 

Sven Augusteyns
(Architect-Stedenbouwkundige) 

Vorm: interactieve presentatie
     
36. ‘Sober en doelmatig met gouden randjes’: De aannemer als smeermiddel of showstopper? (Strukton)
  De grotere infrastructurele projecten worden tegenwoordig bijna allemaal als D&C of DBFM-contract in de markt gezet. Hiermee willen opdrachtgevers meer ontwerpvrijheid en innovatie ruimte bieden aan de markt in ruil voor een zo kosten effectief mogelijke aanbieding. Het adagium ‘sober en doelmatig’ staat daarbij in bijna alle gevallen standaard in de uitvraag. Maar meer ontwerpvrijheid en keuzevrijheid voor de markt betekent voor stakeholders minder invloed en beslissingsmacht over hun raakvlakken. De markt beslist immers welke ‘sober en doelmatige’ invulling zij geven aan de functionele eisen, waar de stakeholders voor het ‘gouden randje’ gaan. Daar wringt vaak de schoen.
Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de hand van cases op zoek hoe dit dilemma te slechten, of beter nog, hoe te voorkomen dat je, als aannemer, voor dit dilemma komt te staan. 

  Jeannet Koomans (Strukton)
Bart Grote (Strukton)
Vorm: interactieve presentatie
 • mojoimagealt-6262-alt
 • mojoimagealt-6229-alt
 • mojoimagealt-6230-alt
 • mojoimagealt-6240-alt
 • mojoimagealt-6234-alt
 • mojoimagealt-6235-alt
 • mojoimagealt-6236-alt
 • mojoimagealt-6237-alt
 • mojoimagealt-6238-alt
 • mojoimagealt-6259-alt
 • mojoimagealt-6264-alt
 • mojoimagealt-6233-alt
 • mojoimagealt-6248-alt
 • mojoimagealt-6239-alt
 • mojoimagealt-6250-alt
 • mojoimagealt-6249-alt
 • mojoimagealt-6251-alt
 • mojoimagealt-6252-alt
 • mojoimagealt-6253-alt
 • mojoimagealt-6254-alt
 • mojoimagealt-6255-alt
 • mojoimagealt-6256-alt
 • mojoimagealt-6257-alt
 • mojoimagealt-6266-alt
 • mojoimagealt-6258-alt
 • mojoimagealt-6318-alt

 • mojoimagealt-6273-alt
 • mojoimagealt-6272-alt
 • mojoimagealt-6277-alt
 • mojoimagealt-6278-alt
 • mojoimagealt-6280-alt
 • mojoimagealt-6301-alt
 • mojoimagealt-6298-alt
 • mojoimagealt-6297-alt
 • mojoimagealt-6317-alt