×
 

Workshops
Druk op de grijze balk om de inhoud van een workshop te lezen

Instrumenten/Tools

 • 1.1. Succesvol inzetten van App
  Monique van Geemert (Unibail-Rodamco) en Mark van der Kooi (Concepteurs)

  Apps zijn tegenwoordig onmisbaar bij projecten met omwonenden of reizigers. Het aanschaffen van een app is eenvoudig, maar hoe zet je deze succesvol in? Aan de hand van project Mall of the Netherlands in Leidschendam (goed voor ruim 1000 downloads) geven we tips en trucs hoe je een groot bereik (downloads) en meer draagvlak krijgt. Ook willen we met jou in gesprek over het meetbaar maken van draagvlak. De workshop is interactief. De workshop is bedoeld voor omgevingsmanagers die meer succes willen behalen met inzet van een app.
 • 1.2. Naar een typologie van omgevingsmanagers
  Menno van der Veen (Tertium, Universiteit van Amsterdam) en Geert Roovers (Antea Group Saxion hogeschool)

  Het ene project is het andere niet. En de ene omgevingsmanager ook de andere niet. Soms vraagt een project om balanceren en partijen bijeen te brengen, soms om specifieke belangen boven tafel te krijgen, soms om gericht samen te werken naar een eindstreep en gezamenlijk doel. In lijn daarmee: omgevingsmanagement in de verkenningsfase van een project vraagt om iets anders dan omgevingsmanagement in de realisatiefase. Weten wat gevraagd wordt, en daarvoor de juiste omgevingsmanager inzetten met de juiste competentie, is dan een belangrijke succesfactor in projecten. Antea Group heeft in het R-Link onderzoeksverband – samen met onder meer Universiteit van Amsterdam en Tertium - een praktijkvertaling ontwikkeld van onderzoek naar de verschillende typen adviseurs in omgevingsprocessen en dit doorontwikkeld naar een typologie voor omgevingsmanagers. Ben jij een ‘bruggenbouwer’, ‘belangenbehartiger’ of ‘doorzetter’? En wat is daarvan de kracht, én wat zijn daarvan de valkuilen? In een interactieve workshop nemen wij u mee in de verschillende types, in welke situaties deze goed uit de voeten kunnen en hoe je hierop in een project én in jouw organisatie kan anticiperen. En uiteraard kijken we wat voor type jij bent!
 • 1.3. Gemeenschappelijke Taal
  Marije Bergmans en Albertine Tjeenk Willink (DHM Infra)

  In deze workshop proberen we via dialoog dichter tot elkaar te komen. Dit doen we door met elkaar te verkennen wat we onder begrippen als bijvoorbeeld innovatie, afstemmen of vertrouwen verstaan. Gezamenlijk maken we een definitie van een begrip. Dit doen we door te inventariseren welke randvoorwaarden, doelen en effecten er zijn. Doel van de methode is om samen associaties en onuitgesproken (voor)oordelen en zienswijzen te bespreken. Zo komen we tot een beter begrip en een gezamenlijke taal. De gebruikte methode is heel geschikt voor PSU en PFU, waarin OG en ON samen de verschillen in associaties en definitie bespreekbaar kunnen maken. Van deelnemers verwachten wij een actieve houding en een grote dosis nieuwsgierigheid.
 • 2.1. Big data en computergaming dringt door in omgevingsmanagement
  Guy Henckens, Micha Beto (Aveco de Bondt) en Hedi van Dijk (Tygron)

  Maatschappelijke thema’s als levenskwaliteit en klimaatbestendigheid vragen om een andere invulling van de ruimtelijke inrichting. De concrete invulling ervan is een samenspel tussen beleidsmakers en omgeving. Maar hoe kom je samen tot een goed afgewogen maatregelenpakket? Met behulp van een innovatieve big data tool weet de omgeving al in ontwerpproces wat de impact van de ontwerpkeuzes zijn op de toekomstige situatie. Door de toenemende rekenkracht kunnen tijdens de ontwerpsessies de effecten van de maatregelen visueel zichtbaar worden gemaakt. Dat kan helpen bij het samenstellen van een maatregelenpakket. Het doel van de workshop is om kennis over de big data tool te delen en om samen met omgevingsmanagers te brainstormen over kansen en mogelijkheden om big data en computergaming in participatieproces te integreren.
 • 2.2. Q-sort: de stakeholderanalyse met diepgang
  Joanne de Bruin en Jesse Stammers (Antea Group)

  In de Omgevingswet is een duidelijke focus op participatie en stakeholderanalyses zijn niet meer weg te denken uit projecten. Veel strategieën en stakeholderbenaderingen worden echter uitgevoerd op basis van aannames over stakeholders. Daarbij wordt vaak verwacht dat elke stakeholdergroep het project op dezelfde manier beleeft, bijvoorbeeld: “stakeholder x is een agrariër dus zijn belang is…”. Q-sort gaat dieper, voorbij aannames over ‘homogene groepen’. Iedere stakeholder denkt en beleeft anders, ondanks dat het belang soms hetzelfde lijkt. Q-sort is een wetenschappelijke methode die juist op basis van dat ‘denken en beleven’ groepen gemaakt. Zo kan de voorspelde homogene groep ook heterogeen zijn. De Q-sort analyse levert belevingsgroepen waarmee je veel gerichter een stakeholder- en communicatiestrategie kan inrichten. In deze interactieve workshop krijgt u meer inzicht in de Q-sort en hoe die gebruikt kan worden in relatie met omgevingsmanagement en de Omgevingswet.
 • 2.3. Het nieuwe Canvas Omgevingsmanagement – jouw SOM-aanpak op 1 A0
  Pim Nijssen en Roelof Benthem (Twynstra Gudde)

  Hoe kom je tot een krachtige aanpak voor de omgevingsmanagementopgave van jouw project? Met het nieuwe Canvas Omgevingsmanagement! Het Canvas Omgevingsmanagement is een gestructureerde manier om samen met je team de SOM-opgave scherp in beeld te krijgen en tot een aanpak te komen die past bij jullie project. Het Canvas is uitermate geschikt bij de start van een nieuw project of bij de overgang naar een nieuwe fase. In deze workshop lichten we de achtergrond van het Canvas toe en gaan we er vervolgens samen mee aan de slag.
 • 3.1. De Omgevingswet: begin bij lokaal klimaatbeleid
  Kim de Jong (Awareness) en Mattijs Hehenkamp (Movares)

  De invoering van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. De wet biedt een unieke kans om anders te gaan werken: intern ontschot en extern meer mét in plaats van voor de samenleving. Maar waar begin je als lokale overheid? Bij klimaatverandering! Door de ruimtelijke impact daarvan relevant en herkenbaar voor bewoners. Bovendien op korte termijn noodzakelijk. Alle gemeenten zijn verplicht om voor eind 2019 een strategie op te stellen over hoe om te gaan met klimaatverandering. Awareness ontwikkelde samen met Movares de Klimaat Stresstest Plus. In deze workshop geven we u handvatten om twee vliegen in één klap te slaan.
 • 3.2. De participatie voorbij: online betrokkenheid als strategie
  Jasper Ludolph (Mett) en Ruud Kessels (Kessels communicatie|media)

  Online participatie is geen nieuw fenomeen, maar wint de laatste jaren wel snel terrein als onmisbaar onderdeel van omgevingsmanagement. Stel: je wil dit goed regelen, wat moet je dan doen? Samen met Waterschap Rivierenland ontdekken we stapsgewijs een combinatie van omgevingsmanagement, online participatie en online marketing. In deze workshop nemen we je mee in deze aanpak. Hoe we begonnen, wat we bereiken en hoe de toekomst eruit ziet. Verwacht geen ronkende verhalen, maar een nieuwe blik op hoe je participatie structureel aanpakt vanuit omgevingsmanagement.
 • 3.3. Omgevingsmanagement inzetten voor een klimaatadaptieve stad
  Wytse Dassen (Twynstra Gudde)

  Veel gemeenten en waterschappen zijn bezig met het inzichtelijk maken van de effecten van extreme regen, hitteperiodes, droge periodes en overstromingen (de stresstesten). Hierna start de risicodialoog: het gesprek met de omgeving om te bepalen of de gevolgen en kans van optreden acceptabel zijn of niet. Maar wie zijn de stakeholders? Hoe neem je hun belangen mee bij het maken van keuzes? Wie besluit? Etc. In deze interactieve workshop gaan we met een omgevingsmanagement-bril kijken naar de opgave om klimaatadaptief te worden. Lees van te voren mijn artikel, zodat uw onderbewuste alvast aan het werk wordt gezet.
 • 3.14. Een klimaat adaptief omgevingsmanagement
  Ninke Hanenberg en Tim van Veelen (AT Osborne)

  We krijgen in onze projecten steeds vaker te maken met project overstijgende thema’s zoals klimaatverandering, circulaire economie of energie transitie. Deze thema’s vragen om een integrale aanpak waarbij project overstijgend te werk wordt gegaan, in samenwerking met andere overheden, burgers en bedrijven. Hiermee groeit de rol van de omgevingsmanager. De omgeving zit immers aan tafel. Partijen moeten samenwerken om het gezamenlijke doel, zoals het creëren van een klimaat robuuste leefomgeving, te realiseren. Om vooruitgang te boeken dienen partijen elkaar te vinden in de urgentie van het gezamenlijke doel. Middels een casus over klimaatverandering laten wij zien hoe u bij uw omgeving urgentiebesef en bewustwording creëert. Gezamenlijk brengen we risico’s en kansen in beeld. Welke risico’s kunt u samen te lijf gaan? Welke doelen bereikt u samen? Met welke partijen kunt u nog meer samenwerken? Welke mee-koppelkansen kunnen/moeten worden benut?
  Samen bepaalt u een aantal concrete doelstellingen en (ruimtelijke) projecten: uw eigen klimaatakkoord!


BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)

 • 1.4. Dilemma’s en geleerde lessen bij Stationsrenovatie Oostlijn
  Paul Hardeman (DPI/Hegeman) en Cor van Dam (Gemeente Amsterdam)

  Het project Stationsrenovatie Oostlijn vindt plaats in de complexe binnenstedelijke omgeving van Amsterdam. In een oerwoud van belangen is omgevingsmanagement op de vierkante meter nodig om het project mogelijk te maken. Voortdurend doen zich nieuwe, en vaak onvoorziene, situaties voor, waarbij telkens een afweging gemaakt moet worden tussen verschillende belangen in de omgeving. Hoe ga je hier als project mee om? Hoe kan je als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar en de omgeving blijven samenwerken? In een interactieve workshop zoeken we met de deelnemers naar oplossingen voor dilemma’s die zich in de praktijk van het project voordoen. Welke aanpak kies jij? Welk belang is doorslaggevend in je aanpak? En waarom? In het kader van kennisdeling worden tenslotte ook de belangrijkste lessen in dit project met de deelnemers gedeeld.
 • 1.5. Een nieuw stadion voor Feyenoord: Nederland kijkt toe en meer!
  Renske Verbeek, Leontien Benders (Future Insight) en Mystery guest

  Als je aan de Kuip komt kom je aan de Rotterdammers, de supporters van Feyenoord en aan heel Nederland! Hoe ga je om met zo’n complex krachtenveld en hoe zorg je ervoor dat het motto van de Rotterdammers: “ Niet lullen maar poetsen” ook nog overeind blijft? Daar hebben we het graag over samen met jullie! Tijdens deze interactieve workshop maken we samen het krachtenveld inzichtelijk en ontdekken we wat participatie nu echt doet! Dit geeft inspiratie en inzichten op het vlak van omgevingsmanagement. Voorbereiding is niet nodig, een beetje lef en durf om mee te doen wel! Wil je je alvast inlezen? Neem dan een kijkje op: www.feyenoord-city.nl.
 • 2.4. Het online succes van Maastricht bereikbaar
  Onno van der Heiden en Menno de Kort (SWIS) en Laura Gorissen (Maastricht Bereikbaar)

  Maastricht Bereikbaar is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en vervoerders. Samen zetten zij zich in de stad en regio Zuid-Limburg bereikbaar te houden. Maastricht Bereikbaar biedt slimme alternatieven voor het reizen met de auto in de spits. Met meer dan 20 projecten worden de e-bike, fiets, het OV, slim werken of slim parkeren gestimuleerd. Welke rol spelen de online kanalen bij deze projecten? Wat waren de vuilkuilen? En welke successen zijn behaald? In deze kennis/inspiratiesessie krijgt u informatie over hoe de samenwerking er t.b.v. de online kanalen uitzag.
 • 2.5. De Omgevingswet: experimenteren met procesparticipatie voor Energielandschap Rijnenburg
  Inge Verhoef (Rijne Energie), Anne Melchers (Eneco) en Jesse van Elsberg (Gemeente Utrecht)

  De gemeente Utrecht heeft een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling: Utrecht energieneutraal in 2030. In de polder Rijnenburg is een verkenning gestart om te bepalen welke grootschalige duurzame opwekking acceptabel is voor de omgeving. Wind- en zonneenergie worden bekeken. Diverse vormen van procesparticipatie zijn gevolgd. Via een infomatiemarkt is de omgeving betrokken. Vervolgens zijn er drie stadsgesprekken georganiseerd, een echt Utrechts concept. Na input van de gemeenteraad is Daarmee is het project aangevlogen in lijn met de Omgevingswet, die in 2021 ingaat. Welke voordelen biedt procesparticipatie? Welke problemen lost het niet op? Aan de hand van dit praktijkverhaal vertellen de sprekers vanuit hun eigen rol wat de winst en de uitdaging van procesparticipatie is.
 • 3.5. Participatie is niet zo moeilijk
  Douwe Blanksma en Wyko Coopman (Ruimteschepper)

  De geest van de Omgevingswet is participatief. Maar over HOE je dat dan moet doen als overheid – of partner van die overheid – bestaat geen regelgeving. Er wordt vaak al wel een serieuze inspanning gedaan. Ateliersessies, Ronde Tafels, Inspiratie Ontbijten, Wijktafels, etc.; met powerpoints, billboards en ‘geeltjes’ sessies. Het kan nog beter. Laat BEELDEN spreken. Het gebruik van PublieksParticipatieGIS en MapTables levert veel meer betrokkenheid en respondenten, objectivering in feedback en draagvlak op. Participatie is niet eng, minder moeilijk dan je denkt en kost minder. Visuele middelen laten participatie leven. Doe mee in dit voorproefje!


Project

 • 1.7. Productcontracten bij Omgevingsmanagement: werkt dat?
  Niels van den Brink (ManEngenius), Josselien Leenhouts (TASK) en Alexander Bloembergen (RWS)

  Bij het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt de ondersteuning omgevingsmanagement en het verkeersmanagement sinds ruim een jaar als product ingekocht. Na wat opstartproblemen loopt het goed en is de transitie van inhuur naar producten gemaakt. Inmiddels zijn alle betrokkenen aan de opdrachtnemers- en opdrachtgeverskant gewend aan de nieuwe bijbehorende werkwijze. In deze workshop nemen we jullie kort mee in het contract dat SAA heeft, maar gaan we het vooral hebben over jullie vragen met betrekking tot de mogelijkheden voor productgericht werken binnen omgevingsmanagement. De sprekers kunnen opdrachtnemer- en opdrachtgeverszijde belichten, zodat alle vragen aan bod kunnen komen.
 • 1.8. & 2.8. Tenders WINNEN of VERLIEZEN met omgevingsmanagement! Zegt u het maar!
  Marc Unger (AT Osborne), Hetty Messchaert (BAM) en Mark Smidt (Stakeholderjourney.nl)

  Opdrachtgevers hebben een toenemende behoefte om in tenders te selecteren op kwaliteit. Denk aan EMVI, BV en PP. Omgevingsmanagement speelt hierbinnen steeds vaker een hoofdrol. Maar zijn opdrachtgevers wel in staat om dit door te vertalen in een goede aanbesteding? En andersom, is de positie van de omgevingsmanager bij aannemers wel sterk genoeg om het verschil te kunnen maken en tenders te winnen? Marc Unger (Senior Consultant AT Osborne en voormalig CPO van Royal Schiphol Group en ProRail) en Hetty Messchaert (Omgevingsmanager BAM) zullen aan de hand van een aantal stellingen de messen scherpen. Als deelnemer wordt uitgedaagd om actief deel te nemen aan de discussie. Als opdrachtgever gaat u naar huis met inspiratie om betere aanbestedingen te maken en als opdrachtnemer leert u wat u kunt doen om meer tenders met omgevingsmanagement te winnen!
 • 1.9. Omgevingsmanagement tijdens de Tenderfase
  Joleen Schrier en Alexandra Braas (ITC Groep)

  Opdrachtgevers hechten veel waarde aan goed omgevingsmanagement tijdens de uitvoeringsfase van projecten. Niet voor niks is dit vaak één van de gunningscriteria tijdens de aanbestedingsfase. ITC Groep is één van de grootste tenderbureaus van Nederland en vanuit hun winnende tenders doorgegroeid in het omgevingsmanagement. Bij iedere tender zijn zij volledig gericht op het snel identificeren van omgevingsknelpunten en het bepalen van de belangen van de stakeholders. Tijdens de workshop brainstormen we aan de hand van een aanbestedingsleidraad met elkaar over de optimale invulling van het omgevingsmanagement in het project. Wat is de winnende strategie en hoe zorg je dat je tender al een volledige basis geeft voor het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering? Veel nieuwe inzichten gegarandeerd!
 • 1.10. Eerste Hulp Bij Participatie; de Omgevingswet onder de loep
  Suzanne van Brandwijk en Maartje Rieter (APPM)

  Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet in 2021 in werking, met alle gevolgen van dien. Hoe verandert de Omgevingswet ons werk in het nieuwe tijdperk van meer participatie, integraal werken, vergaande digitalisering? Wat betekent dit voor de fysieke leefomgeving en voor de rol van de overheid? En heel specifiek: hoe ziet de participatie eruit in het nieuwe stelsel? Wat gaan wij als omgevingsmanagers straks anders doen om de omgeving te betrekken bij projecten? Onze workshop biedt de deelnemers EHBP: eerste hulp bij participatie. Doe je mee aan onze workshop? Er is ruimte om je eigen casus in te brengen.
 • 1.11. Criteria voor beoordeling wind- en zonprojecten; een juiste aanpak?
  Albert Jansen (REScoopNL)

  In diverse regio’s is inmiddels ervaring opgedaan met het aan de voorkant beoordelen van wind-initiatieven. Dit gebeurt aan de hand van door de gemeente opgestelde beleid/beoordelingscriteria, die het mogelijk maken de ingediende ‘verzoeken tot planologische medewerking’ zo objectief mogelijk te vergelijken. Dit zijn criteria op 3 aspecten: financiële en procesparticipatie en landschappelijke inpassing. Wat vinden de deelnemers van deze aanpak? Zijn er andere voorbeelden die mogelijk hetzelfde doel beogen; nl. aan de voorkant extra voorwaarden stellen richting initiatiefnemers duurzame opwek? Welke aanpak heeft geleid tot een aanpak waar de lokale omgeving het meest inspraak heeft, meest financieel gewin heeft, etc.
 • 2.9. Van vechten naar samenwerken
  Antje Tenhaaf (Tennet) en Marcel Stiefelhagen (Ipcon)

  Het succes van ‘moeilijke’ projecten in de openbare ruimte staat of valt met de omgeving. De aanleg van een hoogspanningsverbinding is een voorbeeld van een dergelijk gevoelig project. De omgeving, daar waar het project daadwerkelijk wordt gerealiseerd, voelt zich vaak onvoldoende meegenomen in de plan- en besluitvorming en tijdens de realisatie onvoldoende gehoord als zij hun klachten uit of suggesties wil inbrengen. Positieve participatie wordt hiermee een lastige zaak. Omgevingsmanagement wordt nog steeds wel eens omschreven als "holistisch koffiedrinken", of als "de zachte kant". Als de omgeving niet wordt meegenomen als gelijkwaardige stakeholder, kan de omgeving een harder knelpunt zijn dan bijvoorbeeld techniek, vergunningen of andere aspecten die doorgaans als harder worden ervaren. Omgevingsmanagent is risicomanagement. Omgevingsmanagement is ook het aangaan van duurzame relaties en “nooit uit de relatie stappen”. Bij de aanleg van een 380kV hoogspanningsverbinding in West-Brabant was sprake van veel weerstand en protest. In de workshop nemen Antje en Marcel de deelnemers mee in hun reis die begon met vechten en eindigde in een haast voorbeeldige samenwerking die leidde tot een regionaal gedragen tracé dat in juli van 2017 door toenmalig Minister Kamp werd overgenomen.
  • 2.10. Leren over het goede gesprek: kom het ervaren!
   Maaike de Beer & Regien Visser (Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu)

   Zijn de belangen in jouw project sterk gepolariseerd? Kunnen stakeholders niet verder kijken dan hun eigen belang? Moet er hoognodig aan vertrouwen gewerkt worden? Wijst iedereen naar de ander om het probleem op te lossen? Kom in deze workshop dan zelf ervaren hoe je het goede gesprek kunt voeren met een diverse groep stakeholders en hoe je issues als gebrek aan vertrouwen, schuttersputjes en wijzen naar de ander kunt tackelen. Wij delen onze lessen uit de diners pensant die het OIM voor de minister van LNV heeft georganiseerd.
  • 2.11. Trillingshinder: zoektocht naar persoonlijke oplossing
   Jim van Wingerden en Pieter Boon (Movares)

   Trillingen bij projecten krijgt steeds meer aandacht en is vaak een lastig fenomeen, zeker als er hinder wordt ervaren als het project klaar is en in gebruik genomen. Wet- en regelgeving biedt beperkt houvast, Technisch inhoudelijk is het behoorlijk complex en het vakgebied is relatief jong en in ontwikkeling. Bewoners hebben er niet om gevraagd en willen een oplossing…Aan de hand van praktijkvoorbeelden van ingrijpende maatregelen aan woningen willen we met deze workshop omgevingsmanagers inspireren, prikkelen, laten meedenken en onze aanpak delen, die is samen te vatten in: Stop modelleren, ga voor persoonlijke oplossing! Een aanpak waarin maatwerk ontstaat door hands-on samen met aannemer en woningeigenaar te puzzelen aan de meest wenselijke oplossing.
 • 3.6. Vergunninginventarisatie van planfase tot uitvoering
  Ruben Zijlmans (Flolegal), Jolanda Overbosch (Witteveen + Bos) en Mark Pleijser (Heijmans)

  Vergunningen zijn voor de omgevingsmanager een goede indicatie om te zien welke omgevingselementen er kunnen gaan spelen. We volgen in deze workshop hoe een inventarisatie al in de vroege planfase kan worden opgesteld en mee kan groeien tot een vergunningenregister dat gebruikt wordt voor de uitvoering.
 • 3.7. Programma Stroomlijn: Hoe krijg ik toestemming van 1500 stakeholders om natuur te kappen en welke rol speelt de Omgevingswet daarbij?
  Koen Snelder (Stantec / RWS), Sterre van der Zee (Stantec) en Erik van der Lippe (Stantec)

  In 2012 kreeg het Programma Stroomlijn (RWS) opdracht van de Tweede kamer begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen. 1200 kilometer oever, 60.000 ha uiterwaard en 1500 stakeholders. Technisch geen probleem, qua omgeving en emoties een onmogelijk project. “Niet aan beginnen”, was het interne advies. Inmiddels is het project bijna afgerond en zijn er maar 6 beroepsprocedures geweest, die geen van allen tot veranderingen in het plan hebben geleid. Tijdens een interactieve presentatie gaan we samen op zoek naar de antwoorden op onderstaande vragen, uiteraard ondersteund door de ervaring van Stroomlijn:
  • Hoe pak je een onmogelijk project met 1500 stakeholders op?
  • Hoe zet je stakeholdermanagement centraal?
  • Waar kom je de Omgevingswet al tegen?
  • Hoe gebruik je die wet als onderdeel van je omgevingsstrategie?
  • Hoe voorkom je dat uav-GC / SCB samenwerking met opdrachtnemers in de weg staat?
  • Wat zijn de “lessons learned” van Stroomlijn?


Mens en Gedrag

 • 1.15. De Basisschool Omgevingsmanager: inspiratie voor jongerenparticipatie!
  Pim Meijer (Twynstra Gudde)

  In deze workshop wordt je meegenomen in het betrekken van jeugd en jongeren bij een omgevingsmanagement vraagstuk aan de hand van een actueel voorbeeldproject. Je maakt hier kennis met de allernieuwste omgevingsmanager van Nederland: de B.O.M. (Basisschool Omgevingsmanager)! Met: toelichting op een aanpak volgens de principes van design thinking, tips & trucs, succesfactoren en ruimte voor discussie en vragen. Voor deze workshop is geen voorbereiding nodig!
 • 2.17. Proefsessie Intervisie Omgevingsmanagement
  Peter van ’t Hoog (POM & Rijkswaterstaat)

  Intervisie is een vorm van leren van en met elkaar. Geen cursus, maar delen van en reflecteren op elkaars dilemma’s en ervaringen aan de hand van concrete casus die de deelnemers zelf inbrengen. Dus een leergroep om elkaar, volgens een bepaalde systematiek, collegiaal te adviseren over werkvraagstukken. Als omgevingsmanager zit je tussen het project en de omgeving, je balanceert tussen verschillende belangen. Je hebt een positie in het projectteam en je hebt een positie in de omgeving van het project. Dat is uitdagend, daarom heb je ook voor dit beroep gekozen, maar je komt daardoor ook voor dilemma’s te staan, misschien weleens klem te zitten. POM heeft een intervisiegroep geformeerd om onder begeleiding van Peter ’t Hoog (Rijkswaterstaat) op een professionele manier op elkaar te reflecteren. Op deze dag kan je een proefsessie intervisie meedoen. Duur: 2 uur (ronde 2 & 3)
 • 2.18. Pilot Call for Papers

  Je kunt voor de eerste keer in de geschiedenis van de Landelijke dagen Omgevingsmanagment jouw stem uitbrengen op de beste paper voor ook nog eens twee categorieën. De jury heeft vier papers genomineerd voor de prijs van beste paper Omgevingsmanagement algemeen en beste paper bijzonder met als onderwerpen Klimaatakkoord en Energietransitie. In de workshops lichten de auteurs van de beide genomineerde papers hun paper toe en kun je hen vragen stellen. Na afloop breng je jouw stem uit op de beste paper! De genomineerde papers voor de categorie Algemeen zijn: - Omgevingsmanagement bij waterschappen; een doorkijk in een veranderende rolBas Groenendijk en Monica Melis; - Geen project zonder architect Lukas Meursing. En voor de categorie Bijzonder: - Development of a Climate Adaptation Strategy for the InnovA58 highway in the Netherlands Myrthe Leijstra, Kees van Muiswinkel, Wim Leendertse en Thomas Bles - Strategisch omgevingsmanagement inzetten voor een klimaatadaptieve stad Wytse Dassen en Pim Nijssen.
 • 3.9. Hostmanship: “De kunst mensen het gevoel te geven welkom te zijn”
  Francis Nauman (ProRail) Jeroen van Hattum (Hostmanship Group)

  Omgevingsmanagement is mensenwerk. De omgevingsmanager krijgt in zijn rol vooral te maken met mensen. Het is daarom erg belangrijk dat de eerste contacten goed zijn en fijn voelen. Na een korte en krachtige inspiratielezing van 15 minuten worden de deelnemers meegenomen en enthousiast gemaakt voor en over het thema Hostmanship. Francis en Jeroen laten op een praktische manier zien hoe je kan excelleren met jouw gastvrijheid binnen het vakgebied omgevingsmanagement. Naast een aantal praktische oefeningen worden de deelnemers bewust gemaakt van de definitie van Hostmanship filosofie en kunnen de deelnemers na afloop meteen aan de slag met het toepassen ervan. Kort, krachtig en met een lach.


Bijzonder

 • 1.13. Deltawerken: Wat als de stormvloedkeringen sluiten…?
  Michael Blatter (RWS) en Peter Persoon (Podium Communicatie)

  De stormvloedkeringen vormen een belangrijk onderdeel van de Deltawerken. Het algemene beeld bij deze stormvloedkeringen is dat deze bij hoogwater met “een druk op de knop” worden gesloten. Dat de meeste stormvloedkeringen meer dan één functie hebben en er bij een sluiting meer komt kijken dan die druk op de knop is wellicht minder bekend. Dat zo’n sluiting ook een behoorlijke impact heeft op de omgeving is bijvoorbeeld merkbaar in een dynamische omgeving als de regio Zuid-Holland. Denk hierbij aan het havengebied als economische motor van Nederland en de hele randstad als “achtertuin”. Tijdens deze workshop nemen we u graag mee in de wereld van de stormvloedkeringen en de impact van deze objecten op de omgeving.
 • 2.15. Serious Escape Room; Let's get serious!
  Ingrid Iding (APOM), Guus Pieters (SayKnowMore) en Maarten Blankenberg (De Cocreatieschool)

  Gemeente Wammerveen heeft als opgave een gebied opnieuw in te richten. Centraal staat hierbij het ontwikkelen van een eco park. De Omgevingswet en het nieuwe coalitie akkoord zetten de boel behoorlijk op z’n kop. Je bent nu experiment en voorbeeld. Er zijn andere prioriteiten. Wat betekent dit voor je opdracht die al op de plank ligt en klaar is om uit te rollen……? Met als achtergrond de nieuwe omgevingswet is het aan jullie de taak, om je nieuwe opgave te realiseren, rekening houdend met de nieuwe situatie. De Serious Escape Room werkt volgens het principe van de escape room; spannende omgeving, waarin je binnen een bepaalde tijd door het oplossen van puzzels etc. een sleutel of code moet bemachtigen om uit de kamer te kunnen ontsnappen. Hier staat de room in het teken van de omgevingswet. In de Serious Escape Room word je uitgedaagd op samenwerking, integraliteit en participatie rond dit vraagstuk. Door het element tijdsdruk, in combinatie met een aansprekende verhaallijn, ontstaat een energieke leeromgeving, waarin je innovatief en creatief tot nieuwe verfrissende inzichten komt. Wat kun je verwachten? Voor deze dag hebben we een ‘mobiele’ versie van de serious escape room bedacht met een op de praktijk gebaseerde opgave. Probeer als team van deelnemers in 45 minuten uit een ingerichte vergaderruimte te ontsnappen, door puzzels en opdrachten rond de opgave “samenspel omgevingswet” op te lossen. Jullie uitdaging: Kom binnen de gestelde tijd met de juiste oplossingen om uit de kamer te kunnen ontsnappen.
 • 3.11. Succesvol samen werken: Een geheime formule of gewoon mazzel?
  Jean de Nijs (APPM) en Lummieke IJmker (Dura Vermeer)

  Jean de Nijs neemt je mee in zijn rol als OG bij de Provincie Noord-Holland en de samenwerking met de aannemingscombinatie Dura Vermeer K_Dekker in een infrastructureel huzarenstuk van de Ovonde bij Langereis. Wat is de succesformule om een werk in optimale samenwerking binnen kaders en zonder gedoe op tijd tot een goed einde te brengen? Wat is de rol van de omgeving en omgevingsmanagement daarin als je op een kleine postzegel je werk tot stand brengt en tegelijk de winkel veilig open houdt? Hoe zorg je ervoor dat EMVI-criteria meer zijn dan loze letters in de aanbieding en echt gaan leven in het project? In een duo-presentatie met de omgevingsmanager Lummieke IJmker van de aannemingscombinatie Dura Vermeer K_Dekker wordt terug geblikt op wat in dit project het verschil maakte. Als je erbij bent kom je achter de bepalende factoren!
 • 3.12. Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten omgevingsmanagement bij waterschappen; een doorkijk in een veranderende rol
  Bas Groenendijk en Monica Melis (TASK)

  Bas Groenendijk en Monica Melis hebben een onderzoek gedaan naar de manier waarop omgevingsmanagement bij waterschappen wordt toegepast en hoe de toepassing daarvan wordt ervaren door de omgevingsmanagers? Het onderzoek bestaat uit twee delen: “Hoe wordt omgevingsmanagement toegepast binnen de waterschappen?” “Welke factoren dragen bij aan het professionaliseren van omgevingsmanagement?” In de workshop wordt een op interactieve manier een terugkoppeling gegeven van de eindrapportage na 1,5 jaar onderzoek. De aanwezigen worden meegenomen in de waarnemingen, conclusies en aanbevelingen. Uit eerdere workshops is dit een feest van herkenning gebleken.
 • 2.18 & 3.13. Pilot Call for Papers

  Je kunt voor de eerste keer in de geschiedenis van de Landelijke dagen Omgevingsmanagment jouw stem uitbrengen op de beste paper voor ook nog eens twee categorieën. De jury heeft vier papers genomineerd voor de prijs van beste paper Omgevingsmanagement algemeen en beste paper bijzonder met als onderwerpen Klimaatakkoord en Energietransitie. In de workshops lichten de auteurs van de beide genomineerde papers hun paper toe en kun je hen vragen stellen. Na afloop breng je jouw stem uit op de beste paper!

  De genomineerde papers voor de categorie Algemeen zijn:
  - Omgevingsmanagement bij waterschappen; een doorkijk in een veranderende rol
  Bas Groenendijk en Monica Melis;
  - Geen project zonder architect
  Lukas Meursing.

  En voor de categorie Bijzonder:
  - Development of a Climate Adaptation Strategy for the InnovA58 highway in the Netherlands
  Myrthe Leijstra, Kees van Muiswinkel, Wim Leendertse en Thomas Bles
  - Strategisch omgevingsmanagement inzetten voor een klimaatadaptieve stad
  Wytse Dassen en Pim Nijssen.