×
Programma 2019 > Workshopprogramma

Workshops
Druk op de grijze balk om de inhoud van een workshop te lezen


Instrumenten/Tools

 • Expeditie Clearly
  Judith van Deth en Rick Makkinga (Future Insight)

  Hoe overleef jij in een project:
  • waar beschikbare data en raakvlakken oneindig lijken?
  • waar je elke keer weer opschrikt van een onvoorziene issue?
  • waar je het gevoel van control mist?
  Ga de uitdaging aan en kom naar onze expeditie!

  In deze expeditie ga je met een team de strijd aan tegen andere teams. We dagen je uit om binnen een half uur zoveel mogelijk issues te ontdekken die verstopt zitten in het project. Jullie gaan te werk in Clearly, dé tool om inzicht te krijgen in je project. Met Clearly hebben jullie het overzicht over de beschikbare data en zijn jullie in staat issues eenvoudig te signaleren. Durf jij het aan?! Voorbereiding is niet nodig, wél een flinke dosis strijdlust. Na deze workshop heb je op een energieke manier kennisgenomen van de tool Clearly en de winnaar staat een mooie prijs te wachten!
 • Error 404: participation not found!
  Charlotte Vagevuur en Monica Melis (TASK)

  De unieke Participation not found TASK Quiz gaan we met u spelen onder leiding van Charlotte Vagevuur. Zit u met de handen in het haar? Kom dan luisteren naar de top tips om de participatie in uw project soepel te laten verlopen? Aan de hand van de casus energie transitie en Molenwijk. Ze komen allemaal voorbij in de TASK quiz. Wat is een quiz zonder prijs? Daarom is er het enige echte geweldige TASK-prijzenpakket.
 • De coalitiescan: ontdek de denkgroepen in uw project
  Jesse Stammers (Antea Group) en Koen Raats (Balance)

  Wilt u snel, onafhankelijk, en interactief te weten komen hoe diverse stakeholders aankijken tegen uw project? Dit kan met de coalitiescan. Dit is een interactieve applicatie-tool waarmee de belevingswereld van stakeholders wordt blootgelegd. Met de coalitiescan worden per project diverse denk-groepen geïdentificeerd, en wordt duidelijk welke stakeholders bij welke denk-groep horen. Het organiseren van participatietrajecten of procesmanagement rondom deze denkgroepen leidt aantoonbaar tot meer draagvlak. In de workshop gaan we oefenen met de tool. Neem je telefoon mee! Na de workshop weten deelnemers wat de coalitiescan is, hoe deze werkt en welke resultaten de scan oplevert.
 • Hoe scoor je een 10 op het onderdeel omgevingsmanagement in EMVI-plan?
  Stephana Verswijveren, Joleen Schrier en Alexandra Braas (ITC Groep)

  Opdrachtgevers hechten veel waarde aan goed omgevingsmanagement tijdens de uitvoeringsfase van projecten. Niet voor niks is dit vaak één van de gunningscriteria tijdens de aanbestedingsfase. ITC Groep is één van de grootste tenderbureaus van Nederland en vanuit hun winnende tenders doorgegroeid in het omgevingsmanagement. Bij iedere tender zijn zij volledig gericht op het snel identificeren van knelpunten, analyseren van de omgeving en het bepalen van de winnende tenderstrategie. Tijdens de workshop brainstormen we aan de hand van het tenderproces van ITC Groep met elkaar over de optimale invulling van het omgevingsmanagement in het project. Wat is de winnende strategie en hoe zorg je dat je tender al een volledige basis geeft voor het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering? Veel nieuwe inzichten gegarandeerd!
 • Leren van luchtvaart : succesfactoren participatie
  Tom Radstaak en Suzanne Plugge (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

  Luchtvaartbeleid is een actueel onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de afgelopen periode een breed participatietraject ingericht over de toekomst van de luchtvaart. Dit waren o.a. de belevingsvlucht voor het project Lelystad en de luchtvaartgesprekken die door heel Nederland zijn georganiseerd. Deze participatie-activiteiten zijn geëvalueerd aan de hand van de succesfactoren voor participatie. In deze workshop vertellen we over onze ervaringen. Wat gaat er goed? Wat kan beter? We horen ook graag de ervaringen van de deelnemers. En we gaan in gesprek over wat de succesfactoren betekenen voor ons vak participatie.
 • Samen vanuit een sterk verhaal plekken beter maken
  Michel Kolenbrander (de Plekkenmakers) en Oscar van Rijn (Gemeente Dongen)

  Gemeente Dongen, gemeente Oosterhout en provincie Noord-Brabant geven in co-creatie met inwoners, grondeigenaren, omwonenden en ondernemers een kwaliteitsimpuls aan het natuurgebied tussen Oosterhout en Dongen. Zij passen Dromenlab® toe, de leukste participatiemethode om met elkaar complexe ruimtelijke én maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Is Dromenlab® nog onbekend terrein? Wij laten je kennismaken met deze vernieuwende wijze van co-creatie en participatie. Ervaar tijdens deze workshop zelf hoe inwoners, ondernemers en andere betrokkenen een Dromenlab® beleven.


Project

 • Echte participatie vraagt om de naakte waarheid
  Kees Abrahamse (Rijkswaterstaat) en Maarten Krijger (XKP Visual Engineers)

  Deze workshop wordt georganiseerd rondom de kaartapplicatie met visuals (nu nog TiK-app genoemd) die we bij het SAA-project A9BAHO hebben ingezet om de burgers en bedrijven te informeren over de veranderingen aan de A9 tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht Zuid (ontwerp, veranderend verkeerslawaai, omleidingsroutes, animaties en filmpjes). Met deze applicatie is het in ieder stadium van een project (van planstudie tot uitvoering) mogelijk om de omwonenden, (vaar)weggebruikers en stakeholders op een interactieve wijze van informatie te voorzien. In verband met gebruik van deze applicatie in het buitenland zal tijdens de LOM-dag de nieuwe naam onthuld worden.
 • Omgeving aan boord bij de Prinses Beatrixsluis
  Jacco Kwakman (aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk), Jacqueline te Lindert en Wendy de Klerk Jankovic (Rijkswaterstaat)

  De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein ligt midden in voormalig schippersdorp Vreeswijk. Bij het project ‘Verbreding Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis’ hebben we dan ook te maken met een zeer betrokken omgeving. Een ingreep aan de sluis, zoals een uitbreiding met een 3e kolk, een renovatie en een koninklijke opening, heeft dan ook impact op die betrokken omgeving. In deze workshop gaan wij graag met jullie in gesprek over de mate waarin en de manieren waarop je een betrokken gemeenschap ook echt aan boord krijgt bij je project. Maar belangrijker nog, jullie gaan vooral ook met elkaar hierover in gesprek aan de hand van prikkelende stellingen over thema’s zoals publieksparticipatie en communicatie, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, bereikbaarheid en samenwerking OG/ON . Natuurlijk vertellen wij hoe wij het hebben aangepakt en waar we tegenaan liepen. Doel is ervaringen te delen aan de hand van enerverende gesprekken! En je maakt ook nog eens kans op een entreekaartje voor Madurodam die we per workshop weggeven.
 • ‘Meekoppelen’ binnen de gebiedsontwikkeling: kansen én valkuilen voor omgevingsmanagers
  Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

  Met de intrede van de Omgevingswet krijgt integraal werken of ‘meekoppelen’ steeds meer aandacht bij het vinden van oplossingen in onze leefomgeving. Steeds meer mensen spreken erover, maar waar hebben we het eigenlijk over als we de termen meekoppelen, meervoudig investeren of integraal werken bij gebiedsontwikkeling gebruiken? En belangrijker wellicht: Waar liggen de kansen en valkuilen voor omgevingsmanagers? Tijdens deze workshop delen wij graag onze ontdekkingen uit drie jaar praktijkonderzoek en verkennen we samen met u hoe het gedachtegoed van meervoudig investeren ondersteunend kan zijn bij het handen en voeten geven aan meekoppelen en integraal werken.
 • Issue gestuurd werken brengt je project verder
  Toine de Gier en Gerard Boks (Balance)

  Met minimale inzet een maximaal resultaat behalen? Met issue gestuurd werken is het mogelijk om op een gestructureerde manier inzicht te krijgen op je projectomgeving, de stakeholders, issues, kansen en bedreigingen. Hierdoor bent u in staat bent om op een gecontroleerde wijze snel te schakelen en alle externe invloeden op het project goed in beeld te krijgen.


BLVC

 • Met BLVC meer regie op de Openbare Ruimte
  Elco S. de Ruiter (Gemeente Almere)

  De gemeente Almere is in 2012 gestart met het invoeren van verplichte BLVC Plannen bij projecten met een grote impact op de omgeving. De aanleiding hiervoor was gelegen in het feit dat de gemeente de regie over het openbaar gebied kwijt dreigde te raken door veel projecten binnen een relatief klein gebied. Door de onderlinge invloed van de projecten én het feit dat in het gebied gebouwd, gewoond, gewerkt én gerecreëerd werd, hebben zich in korte tijd een aantal ernstige incidenten voorgedaan. Om te voorkomen dat voor elk project andere BLVC plannen moesten worden gemaakt en de markt nog niet over voldoende deskundigheid beschikte, heeft de gemeente Almere een normstellend kader opgesteld voor alle betrokken partijen. De workshop gaat in op het op een goede manier hanteren van dit normstellend kader en is daarmee interessant voor ontwikkelaars, aannemers én overheden.
 • Loket Afsluitdijk & VIA15-loket, samenwerken achter één frontoffice
  Niels Vrije en Wytse Dassen (Twynstra Gudde), Peter van ’t Hoog en Lukas Meursing (Rijkswaterstaat)

  Rijkswaterstaat wil meer gebiedsgericht werken met als doel om de hinder voor gebruikers te minimaliseren en kansen optimaal te benutten. Dat vraagt om goede samenwerking tussen de projecten en organisaties die actief zijn in het gebied. Een van de succesfactoren is om duidelijk en eensgezind te communiceren naar de omgeving. In deze workshop krijgt u een kijkje achter de schermen van Loket Afsluitdijk en het VIA15-loket, twee grote projecten van Rijkswaterstaat. Loket Afsluitdijk gaat vooral in op de communicatie (casus: afsluiting fietspad) en de samenwerkingsvorm met het project windpark Fryslan en project Vismigratierivier. Het VIA15-loket neemt u mee in de oproep vanuit de omgeving voor één loket en de inrichting van een gemeenschappelijk schaderegeling van kabels- en leidingeigenaren (casus: droogte 2018). Aan het einde van deze workshop wordt middels enkele stellingen gesproken over de voor- en nadelen en de succesfactoren in de hoop dat vele andere projecten volgen.
 • Boren in de stad, hoe doe je dat?
  Boukje Jongedijk, Lia Bos, Joyce Nolten, Tim Hagedoorn en Henk Hogenbirk (allen Gemeente Den Haag), Erik-Jan Mann en Dylan van der Louw (beiden Combinatie Rotterdamsebaan)

  Sinds de verzakkingen van huizen bij de bouw van 1 van de stations van de Noord/Zuidlijn ligt ondergronds bouwen in stedelijk gebied onder een vergrootglas. Ook de gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn merkbaar - er is weinig vertrouwen in de overheid als het om schadeafhandeling gaat. Hoe ga je daarmee om als je in een jaar tijd twee tunnelbuizen van 1640 meter gaat boren, dwars onder woningen en bedrijven door en door maar liefst twee gemeentes. Hoe communiceer je hierover met je omgeving en neem je zoveel mogelijk zorgen bij hen weg? En welke rolverdeling werkt het beste tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Tijdens deze interactieve workshop delen de gemeente Den Haag en de Combinatie Rotterdamsebaan (BAM en VolkerWessels) hun ervaringen en blikken terug op het boren van de tunnel in de Rotterdamsebaan, in 2018. Aan de hand van verschillende stellingen worden deelnemers gevraagd naar hun visie.


Mens & Gedrag

 • Welcome in my backyard (WIMBY)
  Nathalie Delorme en Harry Michels (Provincie Noord-Holland)

  Deelnemers nemen kennis van een succesvolle strategie om grote groepen burgers actief te betrekken bij een controversieel en gevoelig stuk infrastructuur: een nieuwe provinciale weg. In de strategie combineerden we e-participatie, uitvoerende verantwoordelijkheid bij burgers met een actieve sociale media benadering. Hierdoor werd nut en noodzaak van de nieuwe weg op sociale en andere media actief door bewoners ondersteund.
 • Energietransitie “van Impasse naar Inpassen”
  Joost van der Veldt en Willem Smink (RHDHV)

  Deze workshop - verdeeld over 2 rondes - gaat over het in de praktijk brengen van de energietransitie: VAN IMPASSE NAAR INPASSEN. Dat doen we door interactief aan de slag te gaan met de deelnemers. In deze workshop gaan we op zoek naar welke rollen er zijn in de energietranstie en welke rollen we in de toekomst zien in dit proces. Ook gaan we op zoek naar antwoorden: wat heb je nu nodig en wat in de toekomst? De workshop biedt handvaten om je eigen rol te kiezen. En dat helpt om van strategie tot realisatie te komen door slim omgevingsmanagement in te zetten. Aan het einde van deze workshop wordt dan ook duidelijk waar partijen morgen, volgende week en volgende maand mee aan de slag kunnen. Zorg dat je er bij bent en schrijf je in!
 • Samen met bewoners een wijk aardgasvrij maken
  Bart van der Velde en Etienne Budde (APPM Management Consultants)

  Eind 2021 moeten we weten hoe en wanneer alle wijken in Nederland van het aardgas afgaan. Gemeenten gaan dit inzichtelijk maken middels ‘wijkwarmteplannen’. Het liefst gebeurt dit uiteraard zoveel mogelijk in samenspraak met de wijk. De vraag is hoe dit proces met de bewoners zo goed mogelijk vormgeven wordt. Soms hebben bewoners zelf al initiatief genomen om plannen te maken. Zo ook in de Haagse Vruchtenbuurt. Al enige jaren zijn bewoners hier bezig met het ontwikkelen van een eigen warmtenet. De gemeente helpt om dit mogelijk te maken. APPM is hierbij nauw betrokken en is op verschillende plekken in het land actief met complexe participatieprocessen. In een interactieve setting worden de lessen gedeeld uit de Vruchtenbuurt en worden de dilemma’s met de aanwezigen besproken.


Bijzonder

 • SOM binnen programma’s en multi-projecten (incl. casus)
  Ellen Smit en Hanke Nijman (Twynstra Gudde)

  Strategisch Omgevingsmanagement is steeds meer alledaagse praktijk binnen projecten. Maar hoe richt je SOM in als programma (of multi-projecten) organisatie? Welke doelen en strategische keuzes maak je op programma niveau? Welke activiteiten zijn binnen het programma team belegd en welke juist op project niveau? En hoe ga je daar het gesprek over aan? Door middels van casussen gaan we in op SOM binnen de programmaorganisatie. De deelnemers kunnen een interactieve workshop verwachten met eigen actieve inbreng/rol.
 • Durgerdam – participatie in een Asterixdorp
  Tom den Boer (WesselinkVanZijst) en Linda van Oostrum (Hoogheemraadschap Noorderkwartier)

  Durgerdam is een monumentaal dorp onder de rook van Amsterdam met misschien wel het meest gefotografeerde stukje dijk van Nederland. De dijk is afgekeurd (HWBP) en moet worden versterkt. Bewoners vrezen verlies van uitzicht door dijkverhoging en komen in opstand. Omdat de situatie tot in de Tweede Kamer escaleert, wordt het dijkversterkingsproject begin 2017 stopgezet. Vanaf dat moment wordt gekozen voor een integrale aanpak, volgens de methodiek van Strategisch OmgevingsManagement (SOM). In deze workshop ontwerpen deelnemers zelf een participatieproces voor Durgerdam. De uitkomsten vergelijken we met het proces dat in werkelijkheid is doorlopen en nog steeds loopt. De workshop is intensief, praktijkgericht en bovenal: met creativiteit en fun! Deze workshop wordt gegeven door de participatieleider en de opdrachtgever samen: je leert dus van alle praktijkervaring uit de eerste hand!
 • LVO: een kruispunt van belangen
  Elizabet de Graaf en Tjeerd Burger (ProRail)

  Voor een veiliger en robuuster spoorsysteem werkt ProRail in opdracht van het Ministerie van IenW aan verbeteringen van overwegen in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). In de sessie wordt de aanpak van dit overwegenprogramma geschetst. Daarbij zijn naast het voorkomen van aanrijdingen ook de vlotte doorstroming van het wegverkeer en het spoorverkeer belangrijke doelstellingen. U wordt meegenomen in de wijze waarop het programma tot keuzes op locaties komt. Bij de uitwerking van oplossingsrichtingen is de samenwerking met lokale en regionale overheden van belang. Het gaat daarbij om een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen: maatregelen aan de weg, aan het spoor, of allebei? Waardoor worden de keuzes bepaald? In het tweede deel van de sessie kunnen deelnemers zelf aan de slag met een actuele casus. Binnen het traject van verkenning tot het definitief kiezen van een verbetermaatregel ligt de vraag op tafel hoe de omgeving hierin het beste meegenomen kan worden. De zoektocht is welke belangengroepen betrokken dienen te worden, de timing van de betrokkenheid van stakeholders en de wijze waarop zij een plaats krijgen in de ontwikkeling van oplossingen.
 • Van werk naar merk: Inspiratiesessie Projectbranding
  Ilone Willemsen (Gemeente Zevenaar) en Lucas Wijntjes (Concepteurs)

  “Herinrichting”, “Revitalisering”, “Reconstructie”… Weg met al deze technische en -voor omwonenden- nietszeggende projecttitels! Voortaan gaan we ons project “branden”! Projectbranding is echter meer dan alleen een goede naam geven aan een project. Leer wat er allemaal komt kijken bij het branden van een project en vooral ook waarom je het zou doen. Centraal tijdens deze workshop staat de Campagne “Op weg in Zevenaar”, waarbij Ilone Willemsen deelnemers inspireert met een succesvol praktijkvoorbeeld van gemeente Zevenaar. Deelnemers gaan zelf ook actief aan de slag tijdens een leerzame groepsopdracht die wordt verzorgd door Lucas Wijntjes.
 • Omgevingsmanagement en Complexe Projecten: een Vlaamse match
  David Stevens en Jeroen Visser (Departement Omgeving, Vlaamse Overheid)

  In Vlaanderen is de routeplanner complexe projecten ontwikkeld. Deze moet een richtsnoer zijn om moeilijke ruimtelijke besluitvormingsprocessen in goede banen te leiden en tegelijk ruimte geven aan transparantie en een zo breed mogelijk participatief traject. In de workshop wordt kort de historische achtergrond van deze tool geschetst binnen de Vlaamse context, wordt een korte uitleg gegeven over het instrument zelf en presenteren we een case over de nautische toegang van de haven van Zeebrugge waar dat omgevingsmanagement deel uit maakt van een geïntegreerd besluit. We laten ook ruimte om te toetsen naar inzichten over deze aanpak.